|
18:06
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Is het toegestaan om het woord toevallig te gebruiken?

Vraag: 

Is het voor mij
toegestaan om het woord ‘toevallig’ te gebruiken, bijvoorbeeld in de zin:
ik ben die en die toevallig tegengekomen.’?

23 april 2006

Antwoord:

Alle lof zij Allah
en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Er is niets op
tegen het woord toevallig te gebruiken, omdat de spreker hiermee bedoeld
te zeggen dat hij iemand is tegengekomen zonder met elkaar afgesproken
te hebben. Hiermee wordt niet bedoeld dat Allah dit niet heeft
voorbeschikt.

Het is tevens zo
dat het woord toevallig in meerdere overleveringen terug te vinden is.
Zoals in de overlevering van Moeslim waarin Anas overlevert dat hij de
Profeet (vrede zij met hem) toevallig tegenkwam terwijl hij een
brandmerkinstrument bij zich had.

Verder heeft de
permanente commissie voor het geven van Fataawaa gezegd: "Het zeggen dat
je iemand toevallig tegen bent gekomen is niet haraam of een vorm van
shirk, want de bedoeling hiervan is dat je hem bent tegengekomen zonder
voorafgaande afspraak en hier is niets op tegen."

Toen Sheich
Mohammed ibnoe Saalih al-Oethaymien werd gevraagd over de gebruikmaking
van het woord ‘toevallig’ antwoordde hij: "Hier is niets op tegen. Dit
is een alom bekend verschijnsel. Er zijn zelfs overleveringen waarin
bewoordingen voorkomen, zoals: ‘Wij zijn de Profeet (vrede zij met hem)
toevallig tegengekomen…’ of ‘De Profeet (vrede zij met hem) is ons
toevallig tegengekomen…’ In het geval van de mens kan er wel degelijk
sprake zijn van toeval, want de mens is niet op de hoogte van het
ongeziene en dus kan hem iets onverwachts overkomen. Dit in
tegenstelling tot Allah Die bekend is met alle zaken en deze
voorbeschikt. Op hem is dan ook de term ‘toeval’ niet van toepassing.
Maar wat jou en mij betreft; wij kunnen elkaar treffen zonder te hebben
afgesproken. Dit kan men toeval noemen. Alleen in geval van Allah is het
niet toegestaan om het woord toeval in de mond te nemen."

Team al-Yaqeen

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter