|
21:44
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:22
Middel 6
07:19
Middel 5
13:44
Middel 2
17:01
Middel 4
19:54
Middel 3
21:44
Alle gebedstijden
Kinderen gelijk behandelen

Vraag:

Ik heb 2 dochters en 4 zonen. Eén dochter en één zoon zijn getrouwd. Ik heb vier appartementen gebouwd waarin de zonen gratis kunnen wonen met als voorwaarde dat zij de meisjes hun rechten van de huur geven. Hierbij als basis dat elke man het aandeel van twee vrouwen zal hebben.

Nu woont mijn getrouwde zoon in één van deze appartementen en geeft hij alleen één derde van de huur aan zijn getrouwde zus. Dient hij iets te geven aan zijn ongetrouwde zus die onder mijn verantwoordelijkheid valt? En dient hij zijn broers iets te geven die ook onder mijn verantwoordelijkheid vallen? Hou er alstublieft rekening mee dat zij gelijke appartementen zullen krijgen als zij trouwen, met de Wil van Allah.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Men dient onderscheid te maken tussen levensonderhoud en geschenken. Het onderhoud van kinderen waar een vader aan uitgeeft, verschilt naargelang hun behoeften. Wat aan een klein kind wordt uitgegeven, is niet hetzelfde als wat wordt uitgegeven aan een ouder kind. En de uitgaven voor een kind in het basisonderwijs zijn niet hetzelfde als de uitgaven voor een kind dat aan de universiteit studeert. De uitgaven voor een dochter zijn vaak niet hetzelfde als de uitgaven voor een zoon.

Dit geldt ook voor de uitgaven voor een huwelijk. Als een vader uitgeeft aan het huwelijk van één van zijn zonen, dan is hij niet verplicht iets soortgelijks te geven aan degenen die niet getrouwd zijn. Dit valt namelijk onder de noemer ‘uitgaven die alleen gegeven worden aan degenen die hier noodzaak aan hebben’. Als de ander opgroeit, zal hij zijn huwelijk ook regelen, etc.

Dit kan ook worden gezegd als het gaat om huisvesting. Als de vader een huis of appartement heeft en de getouwde zoon deze nodig heeft, dan kan de vader dit aan hem geven om er gebruik van te maken; niet als eigendom. Zo voorziet hij in zijn behoefte. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als hij een auto nodig heeft. Hij kan het dan aan hem geven om erin te rijden, maar niet als bezit.

Het punt is dat hij elke zoon kan geven wat diegene nodig heeft en wat gepast is voor hem.

Geschenken die aanvullend zijn aan het (levens)onderhoud, dat is waarin gelijkheid en eerlijkheid in vereist is. Het is verboden één zoon de voorkeur te geven boven de anderen. Zonen dienen gelijke geschenken te krijgen.

Op basis hiervan is het zo dat als een persoon een getrouwde zoon heeft die een woonruimte nodig heeft, dat er niets op tegen is om hem toestemming te geven in één van zijn appartementen te wonen maar met behoud van het eigendom. Hij hoeft niets aan de broers en zussen te geven, zolang ze geen noodzaak hebben aan accommodatie. Of ze nu met jou wonen en onder jouw verantwoordelijkheid vallen, of een dochter met haar echtgenoot woont.

Als de zoon geen woonruimte nodig heeft, dan valt het hem in het appartement laten wonen onder de noemer ‘geven’. In dit geval dien je aandacht te hebben voor eerlijkheid door de overige broers en zussen iets te geven gelijk aan de huur van het appartement. Of door de zoon huur te laten betalen die naar jou dient te gaan of alle broers en zussen een gedeelte van de huur te geven.

Als je jouw kinderen het eigendom over de appartementen wilt geven, dan dien je hen eerlijk te behandelen en elke man tweemaal het aandeel van elke vrouw te geven. Zoals in het geval van erfenis. Het is fout om het appartement aan de zoon te geven en hem bijvoorbeeld te zeggen “Geef aan je broers en zussen” of om het in eigendom te geven aan de mannen en hun te vertellen het aan de vrouwen te geven. Omdat het maar de vraag is of ze het hun wel of niet zullen geven.

In de behoefte dat de zoon woonruimte nodig heeft, kan worden voorzien door hem daar te laten wonen zonder het hem in eigendom te geven. Als de vader het hem in eigendom wilt geven, dan dient hij hen allen eerlijk te behandelen. Het dient ook zorgvuldig te worden gedocumenteerd om onenigheid en geschillen tussen de kinderen te voorkomen.

Moge Allah ons allen helpen te doen waar Hij van houdt en waar Hij tevreden mee is.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com