|
13:53
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:16
Middel 5
13:53
Middel 2
18:11
Middel 4
22:14
Middel 3
23:41
Alle gebedstijden
Mijn kind heeft gestolen, wat nu?
Vraag:
 
Ik was erg van streek na de ontdekking dat één van mijn kinderen iets had gestolen. Nu ben ik ben bang dat hij in de toekomst wellicht een dief wordt. Wat kunt u mij adviseren?
 
Antwoord:
 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
 
Een kind dat steelt, zou dit om verschillende redenen kunnen doen. Zo kan hij stelen omdat hij het verschil niet kent tussen lenen en stelen en het begrip “persoonlijk bezit” niet duidelijk is voor hem. Sommige kinderen stelen omdat hen iets wordt onthouden dat anderen wel hebben. Weer anderen doen dit om wraak te nemen op hun ouders of hun aandacht te trekken.
 
Wat adviseren wij?
 
1. Blijf beheerst en kalm, in plaats van hem te schofferen en hem te schande te zetten. Deze situatie is namelijk een mogelijkheid uw kind te onderwijzen.
 
2. Adviseer en moedig uw kind aan. Leg hem uit wat de Islamitische regels zijn betreffende het stelen en vertel hem dat Allah in Zijn Boek zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En de dief en de dievegge: hakt hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig, Alwijs.”
 (Soerat al-Maa’idah: 38)
 
Leer uw kind dat de Profeet (vrede zij met hem) de eed van trouw van de vrouwen pas accepteerde nadat zij zwoeren niet (meer) te zullen stelen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“O Boodschapper, als de gelovige vrouwen tot jou zijn gekomen om trouw aan jou te zweren, dat zij geen deelgenoot aan Allah toekennen, niet stelen, geen ontucht plegen… aanvaard dan hun trouw en vraag voor hen vergeving aan Allah. Waarlijk Allah is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig.”
(Soerat al-Moemtahanah: 12)
 
Herinner uw kind eraan dat Allah altijd alles ziet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is Alziende over wat jullie doen.”
(Soerat al-Hadied: 4)
 
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
 
“…terwijl Allah Getuige is van wat jullie doen.”
(Soerat Aali-cImraan: 98)
 
Vertel dat Allah hem te allen tijde kan zien, zelfs als hij iets heimelijk steelt, ver van het zicht van de mensen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
 
“Hij kent het geheime en het meest verborgene.”
(Soerat Taahaa: 7)
 
3. Confronteer uw kind en vraag naar de reden en motivering voor het stelen. Zo zou u bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik weet dat je snoep uit de winkel hebt gepakt en dat je dacht het nodig te hebben, maar stelen is niet het antwoord. Als je de volgende keer iets wilt, praat dan eerst met mij. Ik weet dat je eerlijk wilt zijn.” Tracht om het kind te laten voelen hoe anderen zich voelen. Zoals door te zeggen: “Als jij in de plaats van de persoon stond van wie er is gestolen, hoe zou jij je dan voelen?”
 
4. Maak de straf gewichtig. Laat het kind het gestolen goed terugbrengen en zijn verontschuldigingen aanbieden of laat hem de waarde van het artikel dat is beschadigd of verbruikt vergoeden. Ontneem hem ook enkele voorrechten die hij thuis heeft.
 
5. Houdt toezicht op het kind en laat hem niet voor een lange tijd alleen.
 
En Allah leidt naar het Rechte Pad.
 
Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid