|
05:54
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:10
Middel 6
05:54
Middel 5
13:57
Middel 2
18:04
Middel 4
21:45
Middel 3
23:29
Alle gebedstijden
Naar de moskee lopen

Vraag:

Is de beloning voor het rijden naar de moskee hetzelfde als het lopen naar de moskee?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Je dient te weten dat er een grote beloning gepaard gaat met het lopen naar de moskee. En de grootste beloning is voor degene is die het verst woont.

Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Zal ik jullie wijzen op een zaak waarmee Allah de zonden wegveegt en status verhoogt?” Zij zeiden: “Jazeker, o Boodschapper van Allah.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Het voltooien van de Woedoe' tijdens de kou, het zetten van veel stappen naar de moskeeën en het afwachten van het (volgend) gebed na het gebed. Dat is het echte strijden op de Weg van Allah.”

(Moeslim)

Het is overgeleverd door Aboe Moesa dat de Profeet (vrede zij met hem) ook heeft gezegd: “Degene met de grootste beloning tijdens het gebed is degene die de grootste afstand heeft afgelegd en daarna diegene na hem.”

(Moeslim)

Deze twee overleveringen duiden op het voordeel van een huis dat ver weg ligt van de moskee, waardoor men veel stappen loopt en daarmee een grote beloning verkrijgt. De beloning neemt toe door de afstand tussen het huis en de moskee en ook door deze afstand veelvuldig af te leggen.

Oebayy ibn Kacb heeft gezegd: “Er was een man die geen enkel gebed miste. En ik kende niemand die verder woonde van de moskee dan hij. Er werd tegen hem gezegd of ik zei tegen hem: “Waarom koop jij geen ezel die jij kan gebruiken als het donker is of bij extreme hitte?” Hij zei: “Ik zou niet eens naast de moskee willen wonen. Ik wil namelijk dat mijn wandeling naar de moskee en terug naar mijn familie voor mij wordt opgeschreven. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Allah heeft dit allemaal voor jou verzameld.”

(Moeslim)

Kijk daarom naar deze grote beloning die jou toekomt van een Edelmoedige Heer. De overlevering wijst op de beloning voor het lopen naar de moskee en ook voor het teruglopen. Daarom verkoos deze metgezel het lopen naar de moskee, ondanks het feit dat zijn huis zo ver was.

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie zich thuis reinigt en vervolgens loopt naar één van de huizen van Allah om het verplichte gebed te verrichten; bij iedere twee stappen die hij neemt, zal er bij de ene een zonde worden weggeveegd en bij de andere zijn rang worden verhoogd.”

(Moeslim)

Boeraydah al-Aslamie verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Verblijd degene die in het donker lopen naar de moskee met een volmaakt licht op de Dag des Oordeels.”

(Aboe Dawoed)

Met donker wordt gedoeld op de donkerte tijdens al-Fadjr en al-cIshaa'. Deze overlevering duidt op de deugd van het lopen naar de moskee waarbij het niet uitmaakt of het een lange of korte afstand is. Ook duidt het op de gunst van het verrichten van het gezamenlijke gebed in de donkerte van de nacht.

(Daliel ul-Faatihien, boekdeel 3, blz. 558 en 559)

Deze gunst staat – met de Wil van Allah – vast voor degenen die het Fadjr- en cIshaa'-gebed gezamenlijk verrichten, ook al is de weg naar de moskee toe verlicht. Dit omdat deze gebeden plaatsvinden in de donkerte van de nacht.

Deze overleveringen sporen een moslim aan om lopend naar de moskee te komen en niet rijdend, al is zijn huis ver. Dit zolang er geen sprake is van overlast of een geldig excuus, zoals een hoge leeftijd. En hij dient zichzelf niet te laten wennen aan het rijden als hij de moskee zonder al te veel last te voet kan bereiken.

Gebaseerd op een fatwa islamqa.com