|
06:03
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:14
Middel 6
06:03
Middel 5
13:56
Middel 2
18:00
Middel 4
21:35
Middel 3
23:24
Alle gebedstijden
Nog een cOemrah verrichten als je in Mekka bent

Vraag:

Ik wil op korte termijn naar cOemrah gaan met mijn broers en zussen. We vliegen vanuit Engeland en dragen de Ihraam vóór de Mieqaat nabij de luchthaven van Jedda. Als we de cOemrah hebben verricht en nog een cOemrah wensen te verrichten voor één of beide van onze overleden ouders, naar welke Mieqaat dienen wij dan te gaan en de intentie voor de cOemrah namens onze ouders te hebben? Eén zoon verricht het namens de ene ouder en de andere zoon namens de andere ouder. Dienen we ook onze Ihraam te verwisselen voor het herhalen van de cOemrah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het herhalen van de cOemrah in één reis, voor jezelf of namens een ander, behoort niet tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), noch van zijn metgezellen of de leiding van de vrome voorgangers. Het basisprincipe is dat er voor elke cOemrah een aparte reis is.

Ibn ul-Qayyim (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Geen van zijn (vrede zij met hem) cOemrahs waren verricht door Mekka te verlaten, zoals veel mensen tegenwoordig doen. Daarentegen werden al zijn cOemrahs verricht bij het betreden van Mekka. Na de eerste Openbaring bleef hij dertien jaar in Mekka en het is niet overgeleverd dat hij in die tijd de cOemrah verrichtte door Mekka te verlaten.

De cOemrah die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verrichtte en welke voorgeschreven is, is de cOemrah voor degene die Mekka betreedt. En niet de cOemrah van degene die zich reeds in Mekka bevindt, de gewijde grond verlaat en terugkeert voor een (nieuwe) cOemrah. In zijn tijd heeft slechts cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) dit gedaan vanwege een specifieke situatie. Zij had namelijk de intentie om de  cOemrah te verrichten, maar haar menstruatie vond plaats. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft haar toen bevolen de Hadj met de cOemrah te combineren. Zij verrichtte dus Hadj Qieraan (een Hadj vorm waarbij de Hadj en cOemrah met één -staat van- Ihraam wordt verricht).

Hij informeerde haar dat de Tawaaf rond het Huis en het lopen tussen asSafaa en al-Marwah gold voor zowel de Hadj als de cOemrah. Echter was zij enigszins bedroefd, omdat haar vriendinnen terug zouden keren en de Hadj en cOemrah afzonderlijk hadden verricht omdat zij de Hadj Tamattoec hadden verricht en niet menstruerend waren. Terwijl cAa’ishah de Hadj Qieraan verrichtte en haar cOemrah onderdeel was van haar Hadj.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf opdracht aan cAa’ishahs broer om haar mee te nemen naar at-Tanciem en terug te keren naar Mekka, zodat zij de cOemrah kon verrichten en zodat zij zich beter zou voelen. Echter verrichtte hij de cOemrah niet vanuit at-Tanciem gedurende deze Hadj, noch deed een ander dat die met hem.”

(Zaad ul-Macaad; boekdeel 2, blz. 89-90)

De meerderheid van de geleerden heeft het echter toegestaan dat degene die de cOemrah verricht een andere cOemrah verricht tijdens dezelfde reis. Vooral als diegene van buiten Mekka is, het een lange reis is en moeilijk is om weer terug te keren. In dit geval dient hij te vertrekken naar het dichtstbijzijnde punt buiten de gewijde grond om de staat van Ihraam te betreden voor (nog) een andere cOemrah.

cAa’ishah zei: “O Boodschapper van Allah, u heeft de cOemrah verricht en ik niet.” Hij (vrede zij met hem) zei hierop: “O cAbdoer-Rahmaan, neem je zus mee en laat haar de cOemrah verrichten vanaf Tanciem.” Waarna hij haar op zijn kameel meenam en zij de cOemrah verrichtte.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

In een andere overlevering staat vermeld dat de Profeet tegen cAbdoer-Rahmaan zei: “Verlaat de gewijde grond met je zus en laat haar de intentie aannemen voor de cOemrah.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz werd gevraagd: “Als iemand naar Mekka komt voor de Hadj of cOemrah, is het dan voor diegene toegestaan om erna in deze zelfde reis nog een cOemrah voor zichzelf of namens een ander te verrichten? Dus dat hij uit Mekka vertrekt naar at-Tanciem voor de Ihraam en daarna de cOemrah verricht?”

Hij antwoordde: “Hier is niets op tegen, alle lof zij Allah, als hij is gekomen voor de Hadj of cOemrah en deze heeft verricht namens zichzelf of een ander en daarna een andere cOemrah wilt verrichten voor zichzelf of een ander. Hier is niets op tegen. Maar hij dient hier wel voor buiten de gewijde grond te treden van Mekka, naar at-Tanciem, Djicirraanah of elders en de (staat van) Ihraam aldaar te betreden. Daarna betreedt hij Mekka, verricht de Tawaaf, loopt tussen asSafaa en al-Marwah en knipt (daarna) het haar.

Dit is toegestaan, of dit nu voor hemzelf is, een overleden familielid, vriend, of iemand die hiertoe niet in staat is, zoals een oudere. Hier is niets op tegen. cAa’ishah heeft dit gedaan na instructies van de Profeet (vrede zij met hem). Zij verrichtte de cOemrah met de Profeet (vrede zij met hem). Daarna vroeg zij op de nacht van de dertiende toestemming om de cOemrah te verrichten. Hij (vrede zij met hem) stond het haar toe en heeft cAbdoer-Rahmaan ibnoe abie Bakr (haar broer dus) bevolen haar naar at-Tanciem te brengen en dan de cOemrah te verrichten. Dit wordt beschouwd als een tweede cOemrah vanuit Mekka. Concluderend; er is niets op tegen als iemand de cOemrah of Hadj verricht voor zichzelf en daarna de cOemrah verricht namens een ander. Zoals het ook toegestaan is de Hadj of cOemrah namens een ander te verrichten en daarna de cOemrah namens jezelf. Hier is niets op tegen.”

(http://www.binbaz.org.sa/mat/18832)

Als je dus vanuit Engeland komt, de cOemrah voor jezelf verricht en daarna de cOemrah namens je overleden vader, dan dien je de gewijde grond te verlaten (at-Tanciem is het dichtstbijzijnd), de Ihraam daar te dragen en terug te keren naar Mekka om de cOemrah te verrichten namens de overledene.

Het is niet noodzakelijk de gebruikte Ihraam kleding om te wisselen. Het is toegestaan om elke geoorloofde Ihraam-kleding te dragen. Bij voorkeur schone en witte Ihraam-kleding.

En Allah weet het het beste.

 Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com