|
19:08
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:34
Middel 6
08:32
Middel 5
13:01
Middel 2
14:52
Middel 4
17:15
Middel 3
19:08
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Mag je een huwelijksvoorwaarde verbreken?

Vraag: Als een man instemt met een huwelijkse voorwaarde, maar zich hier later niet aan houdt wat is het oordeel hierover? Vraag ontvangen op 28 december 2004  Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Als de man zelf een huwelijkse voorwaarde heeft gesteld of hiermee akkoord is gegaan en [...]

Mag een man een platinaring dragen?

Vraag: Mag een man een platinaring dragen? Vraag ontvangen op 28 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Dit mag onder de volgende twee voorwaarden. Ten eerste, dat er geen sprake is van verkwisting, wanneer hij dit zich niet kan veroorloven. Ten tweede, dat dit geen aanleiding [...]

Het oordeel over het dragen van alcoholhoudende parfums

Vraag: Wat is het oordeel over het dragen van alcoholhoudende parfums? Vraag ontvangen op 28 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Als we het hebben over alcoholhoudende parfums dan kunnen wij het volgende zeggen: is het alcoholpercentage laag, dan kan dit geen kwaad en kan iemand [...]

Moet ik mijn aanstaande partner vertellen dat ik onvruchtbaar ben?

Vraag: Moet ik mijn aanstaande partner vertellen dat ik onvruchtbaar ben? Vraag ontvangen op 28 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is verplicht voor eenieder die lijdt aan een tekortkoming om dit bekend te maken aan degene met wie hij in het huwelijk wenst te [...]

Onmiddellijk de Hadj verrichten of uitstellen?

Vraag: Moet ik de Hadj onmiddellijk verrichten als ik daartoe in staat ben of kan ik dit nog even uitstellen? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het meest correcte is dat dit onmiddellijk verplicht is. Het is niet toegestaan voor iemand die hiertoe in staat is om dit [...]

Het smadelijk bejegenen van geleerden

Vraag: Is het toegestaan, zoals een aantal Toelaab al-cIlm (Islamitische leerlingen) doen, om zich volledig te storten op het smadelijk bejegenen van anderen en mensen voor elkaar te waarschuwen? Vraag ontvangen op 20 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is verboden voor de geleerden om [...]

Kennis vergaren uit boeken

Vraag: Is het toegestaan om kennis te vergaren aan de hand van boeken alleen, met de weet dat er bijna geen geleerden in mijn omgeving zijn? En wat vindt u van de uitspraak: “Hij die zijn boek als sheich neemt, is iemand wiens fouten zijn juistheden overtreffen?” Vraag ontvangen op 20 december 2004 Antwoord: Alle [...]

Mag een vrouw zonder mahram de Oemrah verrichten?

Vraag: Ik ben van plan de cOemrah (kleine bedevaart) samen met mijn zus, haar man en mijn moeder te gaan verrichten in de maand Ramadan. Is dit toegestaan? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is voor jou niet toegestaan om samen met hen te gaan, omdat de [...]

Mag je elk jaar op Hadj?

Vraag: Als een man in staat is om elk jaar de Hadj te verrichten, is het dan zo, zoals sommigen beweren, dat hij dit moet laten om anderen de kans te geven? Vraag ontvangen op 12 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is juist aanbevolen [...]

Wat is het Islamitisch oordeel over de Hadj?

Vraag: Wat is het Islamitisch oordeel over de Hadj (bedevaart)? Vraag ontvangen op 12 december 2004 Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. De Hadj is op basis van de Koran, Soennah en consensus onder de moslims verplicht. Het behoort tot de zuilen van de Islam. Allah zegt in [...]