|
14:25
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:13
Middel 6
08:12
Middel 5
12:37
Middel 2
14:25
Middel 4
16:47
Middel 3
18:40
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Een Zakaat-gerechtigde die een schuld bij mij heeft

Vraag: Een persoon heeft een schuld bij mij openstaan en hij hoopt deze af te lossen. Echter is hij hier op dit moment niet toe in staat en is momenteel gerechtigd om Zakaat te ontvangen. Is het toegestaan om zijn schuld kwijt te schelden als vorm van Zakaat, of dien ik hem iets anders te [...]

Spugen richting de Qiblah

Vraag: Wat is het oordeel over het spugen op straat in de richting van de Qiblah? Antwoord: Onder de geleerden zijn er die van mening zijn dat het verbod alomvattend is, ongeacht plaats of situatie. Oftewel, men spuugt niet richting de Qiblah, net zoals men niet richting de Qiblah urineert. En onder de geleerden zijn [...]

De Salaam teruggeven in berichtjes

Vraag: Als ik een bericht via mijn telefoon ontvang dat met as-Salaamoe ʿalaykoem begint, en vervolgens opgevolgd wordt door een leerstelling of vraag, is het voor mij dan verplicht om de vredesgroet terug te schrijven? Antwoord: Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met [...]

Hardop of zachtjes bidden?

Vraag: Is het toegestaan om het vrijwillige gebed na al-ʿIshaa’, thuis te bidden met een luide stem terwijl er niemand in mijn buurt is? En geldt dit dan ook voor andere vrijwillige gebeden, zoals het Witr-gebed en het nachtgebed in het algemeen? Antwoord: Er is overgeleverd dat ʿOmar (moge Allah tevreden zijn met hem) zijn [...]

Het oordeel over voedsel en drank met alcohol?

Vraag: Ik lees in uw fatwa’s iets dat tegenstrijdig lijkt als het wordt uitgevoerd. In een fatwa zegt u: “Wij denken niet dat enige alcoholische inhoud iets verboden maakt. Daarentegen is het percentage alcohol dat een persoon bedwelmt verboden, wanneer dit gedronken zou worden. Als de hoeveelheid slechts klein is en geen effect heeft, dan [...]

De uren op vrijdag

Vraag: Wanneer begint het eerste uur op de vrijdag? Antwoord: De uren die de Boodschapper (vrede zij met hem) benoemde (over het gaan naar het vrijdaggebed) waren er vijf. Hij zei: “Wie in het eerste uur gaat, het is alsof hij een kameel heeft geofferd. Wie in het tweede uur gaat, het is alsof hij [...]

Samenwonen na het huwelijkscontract zonder bruiloft

Vraag: Ik ben een jongedame die verloofd is en heb het streven om op zo kort mogelijk termijn een huwelijkscontract af te sluiten. Het ziet ernaar uit dat de officiële bruiloft nog even op zich laat wachten, omdat deze een hoop geld gaat kosten wat mijn verloofde momenteel nog niet heeft. Ik en mijn verloofde [...]

Moet de smeekbede hardop of zacht uitgesproken worden?

Vraag: Wat is het beste in het verrichten van een smeekbede? Hardop of met een zachte stem? En is dit wat Allah bedoelt in de Koran? (Interpretatie van de betekenis): “En verberg jullie uitspraak of verkondig deze hardop.” (Soerat al-Moelk: 13) Antwoord: Als men smeekbeden verricht voor zichzelf of voor een ander, dan dient hij [...]

Is bloed inslikken toegestaan?

Vraag: Is het toegestaan om mijn eigen bloed in te slikken op het moment dat mijn lippen zijn gescheurd? Ik las een fatwa dat het niet was toegestaan in de Ramadan, maar dat het wel is toegestaan buiten de Ramadan om. Antwoord: Het is niet toegestaan voor een moslim om bloed in te slikken, ongeacht [...]

Slapen na al-ʿAsr

Vraag: Wat is het oordeel over het slapen na al-ʿAsr? Antwoord: Wij weten niets (van een verbod) hierover. Zover wij kunnen zeggen is er op het slapen in de tijd van al-ʿAsr niets tegen. Van geen van de tijdstippen is ons iets bekend, behalve het slapen vóór het ʿIshaa’-gebed. Dat is namelijk afgeraden door de [...]

Meest gelezen