|
13:44
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:21
Middel 6
07:18
Middel 5
13:44
Middel 2
17:03
Middel 4
19:56
Middel 3
21:45
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Twee mannen vroegen mij ten huwelijk

Vraag: Een jongeman die over goede eigenschappen beschikt is om mijn hand komen vragen. Ik had toegestemd en we hadden een afspraak gemaakt voor de verloving. Er was echter niets officieels bevestigd. Mijn broer had hem alleen mijn antwoord gegeven en zijn moeder kwam ons een keer bezoeken. In diezelfde periode kwam er een andere [...]

Eerst werken aan innerlijk of aan vrijwillige daden?

Vraag: Wat is belangrijker: werken aan gevoelens en gedachten waar Allah niet van houdt? Zoals vernietigende jaloezie, haat, arrogantie, pronken, het hoogachten van de eigen daden, hardvochtigheid, etc. die het kwaad dat in het hart schuilt vormen. Of dat men zich focust op vrijwillige uiterlijke daden zoals het gebed, vasten en andere daden van aanbidding. [...]

Vloeistof die vrijkomt na de Ghoesl

Vraag: Wat is het oordeel over vloeistof die vrijkomt na het verrichten van Ghoesl ul-Djanaabah? Antwoord: Wanneer deze vloeistof niet vrijkomt uit nieuwe lustgevoelens, dan zijn dit restanten van de eerste Djanaabah. Hiervoor hoeft hij niet opnieuw de Ghoesl te verrichten. Wel dient hij dit weg te wassen en ook datgene wat hiermee in aanraking [...]

Op afstand leven van de echtgenote, en werk als aanbidding

Vraag: Hoe lang is het voor de man toegestaan om op afstand te leven van zijn echtgenote? En klopt het dat werken een vorm van aanbidding is, zoals sommige mensen beweren? Antwoord: Men mag niet langer dan zes maanden wegblijven bij zijn echtgenote, tenzij zij hiermee instemt en zij woonachtig is op een veilige plek. [...]

Onzedelijkheden op Instagram

Vraag: Voordat je op Instagram de zoekfunctie gebruikt, kom je heel veel verwerpelijke zaken tegen zoals slechte foto’s en video’s. Is het toegestaan om door deze zoekpagina’s te bladeren zonder reden, voor vermaak of voor het zoeken van nuttige accounts? Moge Allah jullie belonen met het goede. Antwoord: Er is niets op tegen om hier [...]

Een wind laten tijdens de Ghoesl

Vraag: Wordt mijn Ghoesl ul-Djanaabah verbroken wanneer ik een wind laat? Antwoord: Het vrijkomen van een wind verbreekt de Woedoe’, maar niet de Ghoesl. Op basis hiervan is het zo dat wie tijdens de Ghoesl zijn geslachtsdeel aanraakt, urineert of een wind laat, zijn Ghoesl dient te voltooien en hierna de Woedoe’ dient te verrichten. [...]

Eileiders afsluiten om niet meer zwanger te worden

Vraag: Graag zou ik willen weten hoe het zit met het afsluiten van de eileiders om hiermee voortplanting uit te sluiten. Ik ben vier keer bevallen en allemaal in de vorm van keizersneden. Ik heb hierna anticonceptiemiddelen gebruikt, maar dit heeft allemaal geleid tot lichamelijke klachten. Ook het plaatsen van een spiraal heeft gezorgd voor [...]

De Koran verlaten

Vraag: Er zijn weleens dagen waarin ik niets reciteer uit de Koran. Wordt dit gezien als het verlaten van de Koran? Antwoord: Dit is een onthouding, en wat voor onthouding!! Als er aan jou dagen voorbijgaan waarin jij niets reciteert uit het Boek van Allah (en jij bent daarvan bewust), huil dan om jezelf. Want [...]

Afspraken vergeten

Vraag: Ik ben een jonge moeder van twee kinderen. Ik heb gemerkt dat sinds ik kinderen heb, mijn geheugen slechter is geworden. Ik vergeet zoveel. Veel mensen vragen zaken van mij die ik toezeg met de intentie om het te doen, maar toch vergeet ik het. Ik weet dat dit een hedendaagse probleem is voor [...]

Zakaat uitgeven aan je kind

Vraag: Is het voor een persoon toegestaan om zijn Zakaat uit te geven aan zijn kind? Antwoord: Het antwoord hierop vereist enige uiteenzetting: Als hij zijn Zakaat wil geven, ondanks dat hij (religieus) verplicht is om het kind te onderhouden, dan is dit niet toegestaan. Is zijn intentie daarentegen om een schuld van zijn kind [...]

Meest gelezen