|
05:09
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:09
Middel 6
07:10
Middel 5
13:54
Middel 2
17:23
Middel 4
20:23
Middel 3
22:16
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Zakaat op bezit dat gedurende het jaar is verdiend

Vraag: Hoe dient Zakaat berekend te worden? Als bezit de Nisaab (het drempelbedrag waarop Zakaat verplicht wordt) bereikt of als een volledig jaar verstrijkt? Als de hoeveelheid die ik had toen het de Nisaab bereikte 10.000 was, maar aan het einde van het jaar dit 50.000 was, op welke bedrag dien ik dan de Zakaat [...]

Schoonouders vader of moeder noemen

Vraag: Is het toegestaan om mijn schoonmoeder ‘moeder’ te noemen, en mijn schoonvader ‘vader’? Antwoord: Wanneer een persoon tegen zijn schoonmoeder ‘moeder’ zegt, dan doet hij dit als blijk van goede manieren. Of dat hij tegen zijn schoonvader ‘vader’ zegt. Dit is toegestaan als dit gezegd wordt als vorm van respect. Zo staat er vermeld [...]

Zakaat geven aan je kind met schulden

Vraag: Is het toegestaan als ouder om de Zakaat te geven aan je kind dat schulden heeft? Antwoord: Het is toegestaan om de Zakaat te geven aan het kind onder voorwaarde dat dit niet betekent dat hiermee een plicht komt te vervallen. Bijvoorbeeld: Stel dat een persoon Zakaat moet betalen en hij dit aan zijn [...]

De weg naar het vergaren van kennis

Vraag: Wat is in het kort de wijze van het vergaren van kennis? Antwoord: Samengevat is de weg naar het vergaren van kennis als volgt: Draag zorg voor het memoriseren van het Boek van Allah en maak elke dag een beetje tijd om het te memoriseren en te lezen, zodat jouw recitatie gepaard zal gaan [...]

Adviezen aan Islamstudenten

Vraag: Kunt u enkele algemene adviezen geven aan hen die kennis over de Islamitische leer wensen te vergaren? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is een vast gegeven dat het vergaren van kennis één van de belangrijkste zaken is die de persoon nader tot Allah brengt, het [...]

Religieuze teksten op uitnodigingskaarten

Vraag: Wat is het oordeel over uitnodigingskaarten voor een bruiloft en hoe zit het met het vermelden van de Basmalah (Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahiem), een Koranvers of een overlevering hierop? Antwoord: Alle lof zij de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met degene die gezonden is als een genade voor de werelden, diens familie, [...]

Een auto direct doorverkopen met winst

Vraag: Iemand heeft tijdens een veiling op een openbare marktplaats een auto gekocht. Vervolgens is er een andere persoon gekomen die deze auto voor een hogere prijs heeft gekocht van hem (d.w.z. de eerste koper). Echter heeft deze auto de plek niet verlaten, noch werd hij geregistreerd op naam van de eerste koper. Wat is [...]

Voortreffelijkheid van Moeharram

Vraag: Wat is de deugd van de maand Moeharram? Antwoord: Alle lof zij Allah. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), de zegel der Profeten en de leider van de Boodschappers, en aan al zijn familie en metgezellen. De maand van [...]

Het verwijderen van lichaamshaar

Vraag: Is het toegestaan voor een persoon om zijn lichaamsharen te verwijderen? Dit omdat men bij enorme hitte of gedurende het sporten enorm gaat zweten bij zijn borst, rug en benen. Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. Haar is op te splitsen in drie [...]

Het oordeel over het gebruik van lachgas

Vraag: Wat is het oordeel over het gebruik van lachgas? Antwoord: Het waken over het verstand behoort tot de voornaamste doelstellingen van het geloof. Ter verwezenlijking hiervan heeft Allah Zijn Religie geopenbaard en Zijn Boodschappers gezonden. Zo heeft Hij de mensheid bevoorrecht boven de overige schepselen door hen te begunstigen met een verstand. Op basis [...]

Meest gelezen