|
13:55
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:54
Middel 6
05:24
Middel 5
13:55
Middel 2
18:12
Middel 4
22:11
Middel 3
23:41
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

De placenta opeten

Vraag: Ik bevind mij momenteel in China en een moslimvriend stelde mij de volgende vraag: Zijn echtgenote is vandaag bevallen en vraagt naar het oordeel m.b.t. het opeten van de placenta na de bevalling. Hij vertelde me dat dit een gewoonte is bij hen. Moge Allah u met het beste belonen. Antwoord: Er bestaat consensus [...]

Woedoe’ doen met olie in je haar

Vraag: Voorkomt een kleine hoeveelheid olijfolie in het haar dat water het haar bereikt en dus de Woedoe’ ongeldig is? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het lijkt erop dat de kleine hoeveelheid olijfolie die wordt vermeld, het water niet belet om het haar te bereiken. Het basisprincipe, zoals vermeld door Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah [...]

Soedjoed us-Sahw achter de imam

Vraag: Als een persoon zich laat bij het gebed aansluit en de imam zich vergist en de Soedjoed us-Sahw (prosternatie van vergeetachtigheid) voor of na de Salaam verricht, dient hij dan de Soedjoed us-Sahw opnieuw te verrichten nadat hij het gebed heeft voltooid? Kan de Soedjoed us-Sahw tweemaal worden verricht? Antwoord: Alle lof zij Allah. [...]

Wie zijn de Mahaarim?

Vraag: Wie zijn de (permanente) Mahaarim van de man en de vrouw waarmee geen huwelijk aangegaan kan worden? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet. De Mahaarim van de man zijn de vrouwen waarmee het verboden voor hem is om mee te trouwen en die zonder Hidjaab in hun [...]

Een Raaqie die om de naam van je moeder vraagt

Vraag: Er is een groep mensen die beweert dat zij genezen aan de hand van volksgeneeskunde. Toen ik één van hen benaderde, vroeg hij me om m’n naam en die van mijn moeder te noteren en de volgende dag terug te komen. Wanneer je dan terugkeert, vertellen ze je waar je door bent getroffen en [...]

Is het toegestaan om een spaarrekening te hebben?

Vraag: Is het toegestaan om een spaarrekening te hebben met rente wanneer ik de rente zelf niet hou maar het weggeef? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Allereerst, er bestaat geen twijfel over het feit dat rente, in welke vorm dan ook, niet is toegestaan binnen de Islam [...]

Is alle voedsel uit de zee halal?

Vraag: Zijn er vissoorten die verboden zijn om te nuttigen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Tot de gunsten waarmee Allah ons heeft begunstigd is het feit dat Hij onze religie gemakkelijk voor ons heeft gemaakt en niet te moeilijk of ondraaglijk. Hij heeft ons veel zaken toegestaan die verboden waren volgens voorgaande geopenbaarde wetgevingen. Allah [...]

Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen?

Vraag: Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen? Antwoord: Commerciële bedrijven die in het bezit zijn van handelsgoederen dienen hun Zakaat als volgt te berekenen: De waarde van de verkoopprijs van de goederen die ingekocht zijn met de intentie om deze (door) te verkopen, dienen na het verstrijken van een (islamitisch) kalenderjaar bepaald te [...]

Zakaat op bezit dat gedurende het jaar is verdiend

Vraag: Hoe dient Zakaat berekend te worden? Als bezit de Nisaab (het drempelbedrag waarop Zakaat verplicht wordt) bereikt of als een volledig jaar verstrijkt? Als de hoeveelheid die ik had toen het de Nisaab bereikte 10.000 was, maar aan het einde van het jaar dit 50.000 was, op welke bedrag dien ik dan de Zakaat [...]

Schoonouders vader of moeder noemen

Vraag: Is het toegestaan om mijn schoonmoeder ‘moeder’ te noemen, en mijn schoonvader ‘vader’? Antwoord: Wanneer een persoon tegen zijn schoonmoeder ‘moeder’ zegt, dan doet hij dit als blijk van goede manieren. Of dat hij tegen zijn schoonvader ‘vader’ zegt. Dit is toegestaan als dit gezegd wordt als vorm van respect. Zo staat er vermeld [...]

Meest gelezen