|
14:25
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:13
Middel 6
08:12
Middel 5
12:37
Middel 2
14:25
Middel 4
16:47
Middel 3
18:40
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Hoe reinig ik mijn ziel?

Vraag: Wat zijn de beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel voor in het wereldse en Hiernamaals wat verplicht is voor de moslim om aan vast te houden? Antwoord:   De beste wetenschappen voor het reinigen van de ziel: De Eenheid van Allah de Verhevene, het gehoorzamen van Hem en het gehoorzamen van Zijn Boodschapper [...]

Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat…

Vraag: Wat is de uitleg van de Woorden van Allah in Soerah ar-Raʿd (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, Allah zal (de goede toestand van) een volk niet veranderen, tot zij het zelf veranderen.” (Soerat ar-Raʿd: 11) Antwoord: Alle lof zij Allah. Dit geweldige en voortreffelijke vers duidt erop dat Allah met Zijn Volmaakte Rechtvaardigheid en [...]

Wanneer is de zevende dag om te offeren voor de pasgeborene?

Vraag: Wanneer is de zevende dag om te offeren voor de pasgeborene? Antwoord: Shaykh ibn ʿOethaymien zegt hierover: “Het is aanbevolen om te offeren op de zevende dag. Als de pasgeborene is geboren op zaterdag[1] dan zou je op de vrijdag (erop) offeren. Je offert één dag vóór de dag (van de week ervoor) van [...]

Een haard plaatsen richting de Qiblah

Vraag: Wat is het oordeel van het plaatsen van een (open) haard tijdens hevige kou in de richting van de Qiblah? Antwoord: Zou men dit aan de rechter-, linker- of achterkant plaatsen, dan neemt men hiermee het zekere voor het onzekere. Dit om niet te lijken op de vuuraanbidders (omdat zij vuur aanbidden). Dit is [...]

Hadj of ʿOemrah doen voor iemand die dit niet kan betalen

Vraag: Is het toegestaan voor iemand om de ʿOemrah of Hadj te verrichten voor een familielid dat ver van Mekka woont? Dit familielid bezit niets om daar naartoe te gaan, maar zou in principe wel in staat zijn om de Tawaaf te verrichten? Antwoord: Het is niet verplicht voor het aangegeven familielid om de Hadj [...]

Het gebed na het drinken van alcohol

Vraag: Is de overlevering authentiek waarin staat dat het gebed van degene die alcohol drinkt veertig dagen niet geaccepteerd zal worden? Antwoord: Alle lof zij Allah. Ja, er zijn veel authentieke overleveringen over de vergelding van degene die alcohol drinkt, die aangeven dat het gebed van diegene 40 dagen niet geaccepteerd zal worden. Dit is [...]

Het haar vastmaken met spelden

Vraag: Wat is het oordeel over het vastmaken van het haar door kleine spelden te bevestigen aan de bovenkant van het hoofd? Wordt hiermee het water belet om het haar te bereiken? En dienen deze spelden telkens losgehaald te worden bij het verrichten van de Woedoe, wetende dat dit best vermoeiend is? Antwoord: Deze vraag [...]

De placenta opeten

Vraag: Ik bevind mij momenteel in China en een moslimvriend stelde mij de volgende vraag: Zijn echtgenote is vandaag bevallen en vraagt naar het oordeel m.b.t. het opeten van de placenta na de bevalling. Hij vertelde me dat dit een gewoonte is bij hen. Moge Allah u met het beste belonen. Antwoord: Er bestaat consensus [...]

Woedoe’ doen met olie in je haar

Vraag: Voorkomt een kleine hoeveelheid olijfolie in het haar dat water het haar bereikt en dus de Woedoe’ ongeldig is? Antwoord: Alle lof zij Allah. Het lijkt erop dat de kleine hoeveelheid olijfolie die wordt vermeld, het water niet belet om het haar te bereiken. Het basisprincipe, zoals vermeld door Sheikh Ibn ʿOethaymien (moge Allah [...]

Soedjoed us-Sahw achter de imam

Vraag: Als een persoon zich laat bij het gebed aansluit en de imam zich vergist en de Soedjoed us-Sahw (prosternatie van vergeetachtigheid) voor of na de Salaam verricht, dient hij dan de Soedjoed us-Sahw opnieuw te verrichten nadat hij het gebed heeft voltooid? Kan de Soedjoed us-Sahw tweemaal worden verricht? Antwoord: Alle lof zij Allah. [...]

Meest gelezen