|
06:15
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:15
Middel 6
08:16
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:45
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Wie zijn de Mahaarim?

Vraag: Wie zijn de (permanente) Mahaarim van de man en de vrouw waarmee geen huwelijk aangegaan kan worden? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet. De Mahaarim van de man zijn de vrouwen waarmee het verboden voor hem is om mee te trouwen en die zonder Hidjaab in hun [...]

Een Raaqie die om de naam van je moeder vraagt

Vraag: Er is een groep mensen die beweert dat zij genezen aan de hand van volksgeneeskunde. Toen ik één van hen benaderde, vroeg hij me om m’n naam en die van mijn moeder te noteren en de volgende dag terug te komen. Wanneer je dan terugkeert, vertellen ze je waar je door bent getroffen en [...]

Is het toegestaan om een spaarrekening te hebben?

Vraag: Is het toegestaan om een spaarrekening te hebben met rente wanneer ik de rente zelf niet hou maar het weggeef? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Allereerst, er bestaat geen twijfel over het feit dat rente, in welke vorm dan ook, niet is toegestaan binnen de Islam [...]

Is alle voedsel uit de zee halal?

Vraag: Zijn er vissoorten die verboden zijn om te nuttigen? Antwoord: Alle lof zij Allah. Tot de gunsten waarmee Allah ons heeft begunstigd is het feit dat Hij onze religie gemakkelijk voor ons heeft gemaakt en niet te moeilijk of ondraaglijk. Hij heeft ons veel zaken toegestaan die verboden waren volgens voorgaande geopenbaarde wetgevingen. Allah [...]

Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen?

Vraag: Hoe dienen commerciële bedrijven hun Zakaat te berekenen? Antwoord: Commerciële bedrijven die in het bezit zijn van handelsgoederen dienen hun Zakaat als volgt te berekenen: De waarde van de verkoopprijs van de goederen die ingekocht zijn met de intentie om deze (door) te verkopen, dienen na het verstrijken van een (islamitisch) kalenderjaar bepaald te [...]

Zakaat op bezit dat gedurende het jaar is verdiend

Vraag: Hoe dient Zakaat berekend te worden? Als bezit de Nisaab (het drempelbedrag waarop Zakaat verplicht wordt) bereikt of als een volledig jaar verstrijkt? Als de hoeveelheid die ik had toen het de Nisaab bereikte 10.000 was, maar aan het einde van het jaar dit 50.000 was, op welke bedrag dien ik dan de Zakaat [...]

Schoonouders vader of moeder noemen

Vraag: Is het toegestaan om mijn schoonmoeder ‘moeder’ te noemen, en mijn schoonvader ‘vader’? Antwoord: Wanneer een persoon tegen zijn schoonmoeder ‘moeder’ zegt, dan doet hij dit als blijk van goede manieren. Of dat hij tegen zijn schoonvader ‘vader’ zegt. Dit is toegestaan als dit gezegd wordt als vorm van respect. Zo staat er vermeld [...]

Zakaat geven aan je kind met schulden

Vraag: Is het toegestaan als ouder om de Zakaat te geven aan je kind dat schulden heeft? Antwoord: Het is toegestaan om de Zakaat te geven aan het kind onder voorwaarde dat dit niet betekent dat hiermee een plicht komt te vervallen. Bijvoorbeeld: Stel dat een persoon Zakaat moet betalen en hij dit aan zijn [...]

De weg naar het vergaren van kennis

Vraag: Wat is in het kort de wijze van het vergaren van kennis? Antwoord: Samengevat is de weg naar het vergaren van kennis als volgt: Draag zorg voor het memoriseren van het Boek van Allah en maak elke dag een beetje tijd om het te memoriseren en te lezen, zodat jouw recitatie gepaard zal gaan [...]

Adviezen aan Islamstudenten

Vraag: Kunt u enkele algemene adviezen geven aan hen die kennis over de Islamitische leer wensen te vergaren? Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. Het is een vast gegeven dat het vergaren van kennis één van de belangrijkste zaken is die de persoon nader tot Allah brengt, het [...]

Meest gelezen