|
06:15
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:15
Middel 6
08:16
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:45
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Religieuze teksten op uitnodigingskaarten

Vraag: Wat is het oordeel over uitnodigingskaarten voor een bruiloft en hoe zit het met het vermelden van de Basmalah (Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahiem), een Koranvers of een overlevering hierop? Antwoord: Alle lof zij de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met degene die gezonden is als een genade voor de werelden, diens familie, [...]

Een auto direct doorverkopen met winst

Vraag: Iemand heeft tijdens een veiling op een openbare marktplaats een auto gekocht. Vervolgens is er een andere persoon gekomen die deze auto voor een hogere prijs heeft gekocht van hem (d.w.z. de eerste koper). Echter heeft deze auto de plek niet verlaten, noch werd hij geregistreerd op naam van de eerste koper. Wat is [...]

Het verwijderen van lichaamshaar

Vraag: Is het toegestaan voor een persoon om zijn lichaamsharen te verwijderen? Dit omdat men bij enorme hitte of gedurende het sporten enorm gaat zweten bij zijn borst, rug en benen. Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen. Haar is op te splitsen in drie [...]

Het oordeel over het gebruik van lachgas

Vraag: Wat is het oordeel over het gebruik van lachgas? Antwoord: Het waken over het verstand behoort tot de voornaamste doelstellingen van het geloof. Ter verwezenlijking hiervan heeft Allah Zijn Religie geopenbaard en Zijn Boodschappers gezonden. Zo heeft Hij de mensheid bevoorrecht boven de overige schepselen door hen te begunstigen met een verstand. Op basis [...]

Hand in hand tegen het niqab verbod

Vraag: N.a.v. het niqab verbod willen wij graag een bijeenkomst/stil protest organiseren om op te komen voor onze grondrechten als Nederlandse burgers. Wij vragen ons af of dit Islamitisch toegestaan is? Antwoord: Als er tijdens dergelijke bijeenkomsten gewaakt wordt over de ordelijkheid en het goede gedrag van de deelnemers, dan is het toegestaan om hieraan [...]

Veel gestelde vragen over het offeren

Wat is het oordeel over het offeren? Het offeren is sterk aanbevolen voor man, vrouw, jong, oud, getrouwd, vrijgezel, ingezetene en reiziger (met uitzondering van de bedevaartganger). Wel geldt hierbij dat men het zich financieel moet kunnen veroorloven en het offeren er niet toe leidt dat de persoon in kwestie hierdoor de rest van het [...]

Dhoel-Hiddjah vasten en inhalen

Vraag: Is het toegestaan om in de eerste 10 dagen van Dhoel-Hiddjah te vasten met de intentie om ook de gemiste vastendagen van Ramadan in te halen? Antwoord: De metgezel ʿOmar ibn ul-Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn) was van mening dat de beste dagen waarop men het vasten van de Ramadan kan inhalen, [...]

Offer namens anderen

Vraag: Een vader heeft kinderen waarvan sommigen getrouwd zijn. Is het voor hen voldoende als de vader één offerdier slacht namens hen allen ondanks dat zij een eigen gezin hebben.   Antwoord: Als zij als familie in één en hetzelfde huis wonen dan volstaat één offerdier namens hen allen. Echter, als een ieder van deze [...]

Hoe motiveer ik mijn kind?

Vraag: Ik heb een kind van 5 jaar en hij zit op een islamitische basisschool. Ik heb daar een reis van half uur voor over. Helaas is het zo dat hij niet meedraait in de klas. Hij speelt en luistert niet naar zijn juf. Hij daagt ook andere kinderen uit. Hij is laat begonnen met [...]

Hoe kan ik van Allah houden?

Vraag: Wat moet een persoon doen als hij soms het gevoel heeft dat hij niet van Allah houdt? Antwoord: Als dit gevoel tijdelijk van aard is, dan treft de persoon geen blaam. Belangrijk is dat wanneer dit soort influisteringen in iemands gedachten komt, hij deze negeert en onderdrukt. De Profeet (vrede zij met hem) zei: [...]

Meest gelezen