|
06:15
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:15
Middel 6
08:16
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:45
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Fatwa's

Ruim 2000 Fatwa’s staan op onze site, grote kans dus dat jouw vraag hier al beantwoord is.
Is dat niet het geval? Stuur dan je vraag naar info@al-yaqeen.com.
Heeft het haast? Dan kan je ook bellen met 070 38 812 57

Laatst geplaatst

Het plannen van het krijgen van kinderen

Vraag: Is het toegestaan om het krijgen van kinderen te plannen? Bijvoorbeeld dat je je voorneemt om slechts één kind per vijf jaar te nemen? De gedachte hierachter is om meer grip te krijgen op de opvoeding van de kinderen vanwege de verloedering in de maatschappij. Antwoord: Wij hebben deze vraag voorgelegd aan Sheikh Moehammad [...]

Het oordeel over het registreren van het huwelijk

Vraag: Wat is het oordeel over het registreren van het huwelijk? Antwoord: Het uitgangspunt met betrekking tot het huwelijk, echtscheiding, transacties en dergelijke aktes, is dat deze niet schriftelijk geregistreerd hoeven te worden. Dit was de handelswijze van de moslims sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). Tegenwoordig is het echter ongepast [...]

Voor wie is de kinderbijslag?

Vraag: In een niet-islamitisch land krijgt een gezin dat kinderen heeft een geldbedrag. Dit geldbedrag ontvangt men onder alle omstandigheden, omdat ze (d.w.z. de overheid) hiermee voortplanting willen stimuleren. De vraag is nu: wie heeft de zeggenschap over dit geldbedrag? Zowel de vader als de moeder kan hier namelijk voor in aanmerking komen. Zit hier [...]

Alleen zijn met de broer van je man

Vraag: Wat is het oordeel over het zitten in een ruimte met de broer van mijn man in de aanwezigheid van mijn kinderen. Antwoord: Het is jou niet gegeven om te zitten met de broer van je echtgenoot in de aanwezigheid van je kinderen. Dit wordt namelijk gezien als al-Khoelwah (afzondering), waarover de Profeet (vrede [...]

Praten terwijl de Koran gereciteerd wordt

Vraag: Wat is het oordeel over het spreken, terwijl de Koran wordt gereciteerd? Of wanneer bijvoorbeeld de Koran wordt afgespeeld en desondanks een groep mensen erdoorheen praat? Antwoord: Allah zegt: “En wanneer de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, opdat jullie begenadigd zullen worden.” (Soerat al-Aʿraaf: 204) Wanneer de Koran afgespeeld wordt [...]

“Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder”

Vraag: Hoe zit het met de authenticiteit van de overlevering: “Het Paradijs bevindt zich onder de voeten van je moeder.” ? Antwoord: De overlevering met deze bewoording is zwak. Desondanks is er bewijs te vinden waaruit blijkt dat de inhoud van deze woorden wel klopt. Zo is de keten van de overlevering zwak, maar is [...]

Je naam borduren in je gebedskleed

Vraag: Is het toegestaan om je naam te borduren in je gebedskleed? Antwoord: Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan Sheikh dr. al-Bashier ʿIsaam al-Moeraakoeshie en hij geeft te kennen dat hier niets op tegen is. Wel geldt dat men tijdens het gebed niet staat op de betreffende naam, en dit is des te meer het [...]

Met meerdere intenties bidden

Vraag: Is het mogelijk om (meerdere) intenties samen te voegen bij het verrichten van een vrijwillig gebed? Bijvoorbeeld dat ik twee Rakaʿaat(gebedseenheden) bid met de intentie van de twee (aanbevolen) Rakaʿaat die na de Woedoe’ worden verricht en met de intentie van het Soennah-gebed dat na het Maghrib-gebed wordt verricht? Antwoord: Alle lof zij Allah. [...]

Tekortschieten in opvoeding

Vraag: Mijn moeder is niet liefdevol of begripvol. Sinds kleins af aan behandelt ze ons op een harde manier en toont ze geen vriendelijkheid. Wij zijn hiermee opgegroeid en ik als meisje heb haar niet aan mijn zijde gehad. Ze heeft mij niet geleerd hoe ik als vrouw moet handelen tegenover huwelijkskandidaten en andere mensen. [...]

Twee mannen vroegen mij ten huwelijk

Vraag: Een jongeman die over goede eigenschappen beschikt is om mijn hand komen vragen. Ik had toegestemd en we hadden een afspraak gemaakt voor de verloving. Er was echter niets officieels bevestigd. Mijn broer had hem alleen mijn antwoord gegeven en zijn moeder kwam ons een keer bezoeken. In diezelfde periode kwam er een andere [...]

Meest gelezen