|
21:49
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:07
Middel 6
05:49
Middel 5
13:57
Middel 2
18:06
Middel 4
21:49
Middel 3
23:31
Alle gebedstijden
Saarahs jaloezie tegenover Haadjar

Vraag:

Was Saarah jaloers op Haadjar toen zij geboorte gaf aan Ismaaciel? Als dat het geval is, waarom werd een nobele vrouw als Saarah jaloers? Is jaloezie de reden dat Ibraahiem (vrede zij met hem) werd opgedragen Haadjar en Ismaaciel naar de woestijn te sturen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De jaloezie van een vrouw tegenover andere vrouwen is iets dat volkomen natuurlijk is. Het is niet dat slechts sommige vrouwen het voelen en anderen niet. Daarom wordt zij hiervoor niet ter verantwoording geroepen. Behalve als zij de grenzen overschrijdt en het tot het begaan van onrecht leidt tegenover haar zuster (in het geloof) door bijvoorbeeld te lasteren, roddels te verspreiden, een scheiding van de vrouw (door haar man) te eisen, listen tegen haar te beramen, etc. Dit is namelijk iets dat Allah heeft verboden.

Al-Haafidh ibn Hadjar (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “In feite is jaloezie iets natuurlijks en niet iets dat slechts enkele vrouwen voelen en anderen niet. Maar als een vrouw de grenzen overschrijdt, dan is zij wel verwijtbaar. De richtlijn hierin is de overlevering van Djaabir ibn cAtiek al-Ansaarie die hij aan de Profeet (vrede zij met hem) toeschrijft: “Er is een vorm van jaloezie waar Allah van houdt en een vorm die Hij haat. De vorm waar Hij van houdt, is de jaloezie waar reden is voor achterdocht. De jaloezie die door Allah wordt gehaat, is de jaloezie waar geen reden is voor achterdocht.”

(Ibn Maadjah; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

De jaloezie van beiden behoort tot de menselijke aard en dus is geen enkele vrouw hier vrij van. Deze (jaloezie) dient dan ook over het hoofd gezien te worden, zolang zij de grenzen niet overschrijdt of iets doet of zegt wat Allah heeft verboden. Dit is de manier waarop de overleveringen van de Salaf (vrome voorgangers), die spreken over jaloezie van de vrouw, begrepen dienen te worden.”

(Fath ul-Baarie; boekdeel 9, blz. 326)

Ibn Moeflih (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “At-Tabarie en andere geleerden hebben gezegd: “Jaloezie door de vrouw moet over het hoofd worden gezien. En zij dienen hier niet voor bestraft te worden, omdat dit een onderdeel is van hun aard.”

(al-Aadaab ush-Sharciyyah; boekdeel 1, blz. 248)

Over de overlevering waarin cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) een bak van één van haar mede-echtgenotes breekt, zegt al-Haafidh ibn Hadjar het volgende: “Zij (die deze overlevering hebben uitgelegd) zeggen: “Dit wijst erop dat de jaloerse vrouw niet ter verantwoording wordt geroepen voor wat ze (in staat van haar jaloezie) doet. Omdat in deze situatie haar rede overschaduwd wordt door sterke woede veroorzaakt door jaloezie.

(Fath ul-Baarie; boekdeel 9, blz. 325)

Jaloezie die plaatsvindt bij de beste vrouwen is iets dat niet vermeden kan worden. En zij zullen hiervoor geen verantwoording hoeven af te leggen, zolang zij de Grenzen van Allah niet overschrijden.

De jaloezie die Saarah voelde tegenover Haadjar valt hier ook onder. Een vrouw die haar man vraagt om haar mede-echtgenote niet te zien en niet met haar te wonen, is iets dat niet afgekeurd kan worden. Het dient opgemerkt te worden dat de geleerden zeggen dat Ibraahiem (vrede zij met hem) degene was die Haadjar en haar zoon wegbracht en dat Saarah hier niet om vroeg.

Dit wordt ook duidelijk uit de volgende woorden van Haadjar: “O Ibraahiem, ga je weg en laat je ons achter in deze vallei waar geen mensen zijn en (verder) niets is?” Zij vroeg hem dit een aantal keer en hij antwoordde haar niet. Daarna vroeg ze: “Is het Allah die jou dit heeft bevolen?” Waarop hij antwoordde: “Ja”. Ze zei: “Dan zal Hij ons niet verlaten.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com