|
06:12
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:12
Middel 6
08:04
Middel 5
13:36
Middel 2
16:15
Middel 4
18:53
Middel 3
20:38
Alle gebedstijden
Tegengaan van seksuele verlangens

Vraag:

Ik ben een persoon van 21 jaar. Mijn seksuele lusten beheersen mij en maken mij rusteloos, vertwijfeld, gefrustreerd en gepikeerd. Kunt u mij vertellen hoe ik van deze kwade verlangens kan afkomen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Seksuele verlangens zijn in de mens geschapen en men kan hier niet vanaf komen. Ervan afkomen is ook niet iets dat van een moslims wordt verwacht. Daarentegen wordt van hem verwacht het niet op een verboden manier te uiten, maar op de manieren die Allah heeft toegestaan.

Het probleem van verlangens kan door twee stappen simpel worden opgelost.

De eerste stap is de zaken die verlangens in een persoon aanwakkeren te verminderen en te verzwakken. Dit kan op een aantal manieren worden bereikt, waaronder:

1. Het neerslaan van de blik en je onthouden van het kijken naar zaken die Allah heeft verboden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken.”

(Soerat an-Noer: 31)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Laat een blik niet opvolgen door een andere (blik), want je zult vergeven worden voor de eerste, maar niet voor de tweede.”

(at-Tirmidhie)

2. Het vermijden van het lezen van verhalen en romans die zich focussen op het seksuele aspect, en het vermijden van websites die met zulke onderwerpen te maken hebben.

3. Wegblijven van slecht gezelschap.

4. Het zoveel mogelijk voorkomen om aan verlangens te denken. Het denken op zich is niet verboden. Maar als men te lang eraan denkt, kan dat leiden naar verboden daden.

5. Het besteden van de tijd met nuttige bezigheden. Vrije tijd kan ertoe leiden dat iemand in verboden zaken vervalt.

6. Als je studeert in een gemengde omgeving, blijf dan wel ingetogen, serieus en waardig. Zit en spreek met je studiegenoten en beperk je tot het noodzakelijke.

De tweede stap is het versterken van de factoren die voorkómen dat iemand handelt volgens diens verlangens. Dit kan op een aantal manieren bereikt worden, waaronder:

1. Het versterken van het geloof in het hart en het versterken van de band met Allah. Dit kan worden bereikt door Allah veelvuldig te gedenken, de Koran te reciteren, te denken aan de Namen en Eigenschappen van Allah en het veelvuldig verrichten van vrijwillige gebeden. Het geloof versterkt het hart en de ziel en helpt een persoon verlangens te weerstaan.

2. Vasten, zoals de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft geleerd toen hij zei: “O jongeren, wie het van jullie kan veroorloven, laat hem trouwen. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie)

Dit is gericht aan jongemannen, maar geldt zeer zeker ook voor jonge vrouwen.

3. Het versterken van iemands vastberadenheid en wilskracht. Dit stelt een jonge persoon in staat zijn verlangens te weerstaan en onder controle te houden.

4. Herinneren wat Allah heeft voorbereid voor de deugdzame mannen en vrouwen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de moslimmannen en de moslimvrouwen, en de gelovige mannen en de gelovige vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame vrouwen, en de waarachtige mannen en de waarachtige vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige mannen en de nederige vrouwen, en de mannen die liefdadigheid schenken en de vrouwen die liefdadigheid schenken, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) waken en de vrouwen die (hierover) waken, en de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die (Allah veelvuldig) gedenken; Allah heeft Vergiffenis en een grandioze Beloning voor hen gereedgemaakt.”

(Soerat al-Ahzaab: 35)

5. Het denken aan de levens van deugdzame vrouwen en mannen die hun kuisheid bewaakten. Zoals Maryam die door Allah in de Koran wordt geprezen (interpretatie van de betekenis):

“En Maryam, de dochter van cImraan, die over haar geslachtsdeel(d.w.z. over haar kuisheid) waakte. Vervolgens bliezen Wij daarin van Onze Ziel (Het gaat hier om een ziel die door Allah is geschapen) en zij geloofde in de Woorden van haar Heer en Zijn Boeken. En zij behoorde tot degenen die gehoorzaamden.”

(Soerat at-Tahriem: 12)

6. Het kiezen van deugdzaam gezelschap en het besteden van tijd met hen, zodat jullie elkaar kunnen ondersteunen om Allah te gehoorzamen en te aanbidden.

7. Denken aan de effecten van directe vervulling van verlangens als een persoon gehoor geeft aan het verbodene. Dit wordt namelijk opgevolgd door een verlies van plezier. Het enige dat overblijft is spijt en verdriet. Wanneer je dit afzet tegen geduld en het strijden van de bevliegingen en verlangens, zal je realiseren dat het plezier van het overwinnen van de bevliegingen en verlangens veel groter is dan het plezier van het kortstondig genieten van verboden zaken.

8. Het zoeken van hulp bij Allah en Hem vragen om Hulp. De Koran leert ons deze les in het verhaal van Yoesoef (vrede zij met hem), in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Hij zei: “Mijn Heer, de gevangenis is mij geliefder dan datgene waarnaar zij mij uitnodigen. En als U hun listen niet van mij afhoudt, zal ik naar hen neigen en (zal ik) tot de onwetenden behoren.” Dus gaf zijn Heer gehoor (aan zijn oproep) en hield (Hij) hun listen van hem af. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

(Soerat Yoesoef: 33)

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh Moehammad ad-Doewaysh