|
18:11
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:49
Middel 6
05:16
Middel 5
13:52
Middel 2
18:11
Middel 4
22:14
Middel 3
23:41
Alle gebedstijden
Trouwen met een bekeerling

Vraag:

Ik heb een bekeerde zuster leren kennen. Voorheen was zij christen en nu hebben wij besloten om te gaan trouwen, maar het probleem is dat mijn familie dit niet toestaat. Hoe moet ik hiermee omgaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allereerst moet je weten dat jij tegen de Islamitische wetgeving bent ingegaan. Je hebt namelijk contact gehad en bent omgegaan met een voor jou vreemde vrouw. Het is jouw plicht dit contact te verbreken en berouw te tonen. Verder dien je vastberaden te zijn om hier niet meer in te vervallen, veelvuldig vergeving te vragen en goede daden te verrichten.

Het is voor jou niet toegestaan om met haar te spreken of om haar te zien. De verboden op het omgaan met haar en je met haar begeven in afgesloten ruimtes, spreken dan natuurlijk voor zich.

Het feit dat jullie hebben nagedacht over het huwelijk is echter wel een prijzenswaardige zaak. Dit is namelijk het enige middel voor jou om samen met haar te zijn. Span je dus in om dit uiteindelijk te bereiken. Lukt dit niet, neem dan afstand van haar en hoop dat Allah jou iemand beters schenkt, en haar iemand beter schenkt dan jij.

Wanneer jouw familie jou tegenwerkt in het huwen, dan kan hun standpunt één van de volgende zijn:

  1. Zij zijn met geen enkel meisje tevreden dat jij kiest.
  2. Zij stemmen niet in om met een bepaald meisje te trouwen. Dit doen zij uit religieus oogpunt. Voorbeelden hiervan zijn: Zij heeft een slechte reputatie, is geen moslima, etc.
  3. Zij stemmen niet in om met een bepaald meisje te trouwen. Dit niet vanuit Islamitisch oogpunt, maar vanuit persoonlijke of wereldse beweegredenen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn dat zij niet in het bezit is van schoonheid, rijkdom of geen bepaalde afkomst heeft. Jouw hart is niet echt aan haar gebonden en je vreest geen Fitnah voor jezelf wanneer je haar niet huwt.
  4. Hetzelfde standpunt als het vorige, alleen is jouw hart wel aan haar gebonden en vrees jij voor een Fitnah wanneer je haar niet huwt.
  5. Zij dwingen jou om een bepaald meisje, dat zij zelf uitkiezen, te huwen. Ook al is het een vrome vrouw die in het bezit is van schoonheid.

Wanneer wij bovenstaande situaties onder de loep nemen, dan is het voor het kind verplicht om zijn ouders te gehoorzamen bij de punten 2 en 3. Bij punt 2 is er zelfs sprake van een sterke verplichting. De zaak is dan ook glashelder en je moet hen gehoorzamen, omdat je in dit geval op een zaak afstevent die slechtheid bevat voor jouw (toekomstige) kinderen. En dit kan zeker effect op hen hebben.

Over punt 3 kan gesteld worden dat dit een toegestane zaak is. Echter is het gehoorzamen van de ouders verplicht en wordt datgene dat verplicht is voorgetrokken op hetgeen dat toegestaan is. Dus hierin kun je het beste je ouders gehoorzamen.

Wat betreft de punten 1, 4 en 5 is het ons inziens niet verplicht om de ouders te gehoorzamen. Het uitkiezen van een huwelijkspartner behoort namelijk tot de rechten van het kind en niet van de ouders. Zij kunnen natuurlijk wel in sommige kwesties meebeslissen, maar niet in alle. Maar dat zij elk meisje niet accepteren, of het nu een vrome meid is of niet, is ongegrond en je hoeft het dan ook niet te dulden.

Wanneer men zich tot een bepaald meisje voelt aangetrokken, en voor zichzelf vreest om in Fitnah te vervallen wanneer hij haar niet huwt, dan is hij ook niet verplicht om hen te gehoorzamen (punt 4). Dit omdat het wel gehoorzamen van de ouders (in dit geval) zal leiden naar slechtheid en Fitnah.

Bij punt vijf mag ook absoluut geen sprake van gehoorzaamheid zijn. Het is in dit geval zoals bijvoorbeeld eten en drinken, hij mag zelf kiezen wat hij wil.

Ibn ul-Moeflih al-Hanbali zegt: “Het is voor de ouders niet toegestaan om hun kind te verplichten te trouwen met een persoon die hij niet wenst te huwen. Zo heeft Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah gezegd dat het voor niemand toegestaan is om zijn kind te dwingen met een persoon te trouwen waar hij niet mee wil trouwen. Het kind is dan ook niet ongehoorzaam wanneer hij weigert. Men kan een persoon niet dwingen om bepaald voedsel te nuttigen, wanneer hij daar niet van houdt. Ditzelfde geldt zeer zeker dan ook voor het huwelijk.”

(al-Adaab ush-Sharciyyah, boekdeel 1, blz. 447)

Wanneer dit meisje de Islam is binnengetreden, deze op de juiste wijze praktiseert, en jouw hart is aan haar gekoppeld en jij vreest voor een Fitnah wanneer je haar niet huwt (punt 4), dan is het jou gegeven om haar te huwen zonder toestemming van je moeder. Dit geldt nog meer wanneer jij vreest dat dit meisje getroffen zal worden door verzoekingen in haar geloof, omdat er niemand is die over haar kan waken.

Ons advies aan jou is om je uiterste best te doen om jouw ouders toch te overtuigen. Zo sla je twee vliegen in één klap. Je gehoorzaamt namelijk je ouders en je trouwt degene aan wie jouw hart gekoppeld is. Het is voor jou dus toegestaan om met haar te huwen zonder dat (bijvoorbeeld) je moeder dit weet. Probeer haar echter te adviseren en verricht smeekbeden voor haar en je vader.

Wanneer het voor jou toegestaan is om te trouwen met degene naar wie jij verlangt, en het niet verplicht is om je ouders te gehoorzamen, dan hoef je ook niet te vrezen voor hun woede en smeekbeden tegen jou. Het gaat hier dan namelijk om een smeekgebed dat zondig is, en Allah zal het dan ook niet van hen accepteren. Alleen wanneer jij onrechtvaardig en in overtreding bent.

Weet wel dat het voor jou niet toegestaan is om met dit meisje te trouwen zonder een Waliy (voogd) van haar. Wanneer zij binnen haar familie een moslim heeft die als voogd kan dienen, dan is zijn toestemming een vereiste. Een ongelovige kan namelijk niet als voogd voor haar fungeren, nadat zij moslim is geworden. Wanneer er zich geen moslim bevindt die als haar voogd kan dienen, dan moet één van de moslims dit op zich nemen. Dit zou een islamitische rechter, Moefti of de imam van een stichting kunnen zijn. Kort samengevat is het voor haar dus niet toegestaan om te trouwen zonder Waliy (voogd).

Islamqa.com