|
16:53
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:32
Middel 6
07:27
Middel 5
13:42
Middel 2
16:53
Middel 4
19:43
Middel 3
21:30
Alle gebedstijden
Vrouwen en de Doeff

Vraag:

Is het toegestaan om een zangeres in te huren voor een bruiloft mits aan de voorwaarden wordt voldaan dat er geen liedjes worden gezongen die immorele teksten bevatten, alleen de Doeff als instrument gebruikt wordt en er geen luidsprekers buiten staan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als dit aan de zaken voldoet zoals beschreven in je vraag, en wordt vastgehouden aan de Shariecah voorwaarden van het gebruiken van alleen de Doeff op bruiloften, dan is er niets mis met het inhuren van een zangeres.

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “Wat betreft het betalen van de vrouw die de Doeff speelt, hier is niets mis mee, omdat dit een betaling is voor geoorloofd werk. Maar het betalen van een vrouw die andere soorten instrumenten bespeelt is niet toegestaan, omdat dit betaling is voor Haraam werk. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als Allah iets verbiedt, dan verbiedt Hij ook het geld dat daarmee wordt verdiend.”

(Ibn Hibbaan, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Ghaayat ul-Maraam, 318)

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 1, blz. 580, zie ook Liqaa’ ush-Shahriy, 235)

Het slaan op de Doeff tijdens trouwerijen, en het betalen van iemand om dit te doen, is in principe toegestaan, maar gaat vaak gepaard met Haraam of Makroeh zaken, wat het niet toegestaan maakt.

Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem zei: “Het slaan op de Doeff op bruiloften is toegestaan volgens de Shariecah, om daarmee de bruiloft aan te kondigen, maar als dit slechte gevolgen met zich mee brengt, dan is dit niet toegestaan.”

(Madjmoecul-Fataawa, boekdeel 10, blz. 218)

Een voorbeeld hiervan is buitensporigheid in het bedrag wat men betaalt. Het bedrag wat men betaalt aan een zangeres die op de Doeff slaat moet redelijk zijn, en niet overdreven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En verkwist niet. Voorwaar Hij houdt niet van verkwisters.”

(Soerat al-Ancaam: 141)

Deze buitensporigheid kan ertoe leiden dat de zegening wordt weggenomen van het huwelijk. Er is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vrouw die het meeste zegeningen oplevert, is degene met de meeste bescheiden huwelijksvoltrekkingen.”

(Ahmad, Sahieh verklaard door al-Haakim, en adh-Dhahabie)

Al-cIraaqie zei in Takhriedj Ahaadieth al-Ihyaa’ dat de Isnaad Djayyid (goed) is. Maar al-Haythamie heeft dit als Daicef geclassificeerd in Madjmacuz-Zawaa’id, 7332 en ook Sheikh al-Albaanie deed dit in as-Silsilat ud-Daciefah, 1117.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com