|
21:35
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:14
Middel 6
06:03
Middel 5
13:56
Middel 2
18:00
Middel 4
21:35
Middel 3
23:24
Alle gebedstijden
Waarom Salaat ul-Koesoef?

Vraag:

Tegenwoordig is het bekend dat een verduistering (van zon of maan) niets meer is dan een fenomeen dat regelmatig verschijnt. Waarom was de Profeet (vrede zij met hem) gewoon om gedurende dit verschijnsel het gebed te verrichten, ook al veroorzaakt het geen enkel gevaar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als er tijdens het leven van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) een zonsverduistering plaatsvond, dan gaf hij iemand de opdracht om uit te roepen “as-Salaatoe Djaamicah” (“het gebed gaat beginnen”) en leidde hij (vrede zij met hem) de mensen in gebed. Daarna sprak hij hen toe, legde de reden van de verduistering uit en verklaarde hun geloofsovertuigingen uit de Djaahiliyyah als nutteloos en ongeldig. Hij (vrede zij met hem) legde hun uit wat zij moesten doen. Zoals het verrichten van het gebed en smeekbeden en het geven van liefdadigheid. Hij (vrede zij met hem) zei: “De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah. Zij worden niet verduisterd door de dood of het leven van iemand. Als je het ziet, roep dan Allah aan en verheerlijk Hem, bid en geef liefdadigheid.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De moslim wist niet wanneer er een verduistering zou plaatsvinden. Maar als deze plaatsvond, haastten zij zich om te doen wat Allah had voorgeschreven, zoals het gebed verrichten, etc.

Als een verduistering plaatsvond, waren zij bang dat het een waarschuwing was voor een dreigende ramp. Daarom keerden zij zich tot Allah en smeekten Hem om datgene dat zij vreesden af te weren.

Toen de astronomie en berekeningen van de zon en de maan in latere tijden bekend werd en het voor de experts bekend werd wanneer een verduistering zou plaatsvinden, gaven de geleerden te kennen dat dit de regelgeving niet verandert. En dat de moslims dienden te doen wat zij zijn bevolen ten tijde van een verduistering. Ook al weten ze dit van tevoren.

Het kan door het gebed van de moslims zijn dat Allah het slechte, dat slechts bij Hem bekend is, weghoudt. De moslim dient zich te onderwerpen aan de Regelgeving van Allah en te handelen in overeenstemming met Zijn Wetgeving. En daarnaast vertrouwen te hebben in Zijn Wijsheid. Hij is namelijk de Alwetende en de Alwijze. Verheven en geprezen is Hij.

Een zon- en maanverduistering zijn twee tekenen van Allah. Hiermee boezemt Hij Zijn dienaren angst in en herinnert Hij hen aan de Dag der Opstanding, wanneer de zon zal worden opgerold, haar licht zal verliezen, weggeworpen zal worden en de sterren zullen vallen (interpretatie van de betekenis):

“Wanneer de zon opgerold wordt (en zijn licht verloren gaat). En wanneer de sterren (neer)vallen.”

(Soerat at-Takwier: 1-2)

Het zicht zal verminderd zijn. De maan zal worden verduisterd. De zon en maan zullen worden samengevoegd (door samengebracht of gevouwen te worden of hun licht zal worden afgenomen), zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de maan zal verduisteren. En de zon en de maan bijeen zullen worden gebracht.”

(Soerat al-Qiyaamah: 8-9)

Dit is waarom moslims gealarmeerd worden door verduisteringen. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon Allah veel te vrezen. Op een dag kwam hij verontrust naar buiten toen tijdens zijn leven een zonsverduistering plaatsvond, denkende dat het Uur was begonnen. Dit wijst op de grote mate waarop hij het Uur in gedachte had en het vreesde.

Aan de andere kant zijn wij hierover laconiek geworden en denken de meeste mensen over verduisteringen niet anders dan als een natuurverschijnsel, waarvoor men naar buiten gaat om het met speciale brillen te zien met hun camera’s in de aanslag.

Zij beperken zichzelf tot wereldlijke wetenschappelijke uitleggen zonder de herinnering aan het Hiernamaals die het met zich meebrengt. Dit is één van de tekenen van verzwaarde harten en een gebrek aan bezorgdheid betreffende het Hiernamaals. Het geeft een gebrek aan vrees weer voor het aanbreken van het Uur. En ook de onachtzaamheid over de doelen van het geloof en de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) die aangeven dat hij zich angstig voelde tijdens verduisteringen. De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) waren gewoon in gebed te staan tijdens verduistering, omdat zij geloofden dat als het Uur inderdaad zou aanbreken, zij niet zouden behoren tot degenen die onachtzaam zijn in het gebed.

En als de verduistering niets met de Uur had, dan zouden wij niets verliezen door het gebed te verrichten. Sterker nog, hier staat een grote beloning tegenover.

We vragen Allah om ons te doen behoren tot degenen die Hem vrezen en bang zijn voor het Uur. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com

Gerelateerde onderwerpen:

De wijze van Salaat ul-Khoesoef