|
21:35
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:14
Middel 6
06:03
Middel 5
13:56
Middel 2
18:00
Middel 4
21:35
Middel 3
23:24
Alle gebedstijden
Wanneer uitgeven aan de vrouw?

Vraag:

Deze zomer ga ik een huwelijkscontract afsluiten met mijn nicht en pas na een jaar trekt ze bij mij in. Vanaf wanneer ben ik verplicht om haar te onderhouden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor een man verplicht om zijn vrouw op een redelijke wijze te onderhouden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Laat de vermogende (man) uitgeven naar zijn vermogen. En degenen van wie zijn voorziening beperkt is, laat hem dan uitgeven van datgene wat Allah hem heeft gegeven. Allah belast geen ziel boven wat Hij haar gegeven heeft (d.w.z. boven haar vermogen).”

(Soerat at-Talaaq: 7)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En de vader van het kind dient de kosten voor het eten en de kleding van de moeder op een redelijke wijze te dragen.”

(Soerat al-Baqarah: 233)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem) tijdens zijn afscheidsbedevaart: “En zij (d.w.z. de vrouwen) hebben het recht dat jullie hun op een redelijke basis voeden en kleden.”

Verder zei de Profeet (vrede zij met hem) tegen Hind, de vrouw van Aboe Soefyaan: “Neem (van zijn bezit) wat voldoende is voor jou en je kinderen, op een redelijke basis.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Volgens een meerderheid van de Maalikie, Shaaficie en Hanaabilah geleerden, is het onderhouden van de vrouw verplicht vanaf het moment dat zij bij haar man intrekt. Dus pas als hij intiem met haar kan zijn, moet hij haar onderhouden.

Ibn Qoedaamah zei: “Wanneer een vrouw bij haar man intrekt, dan moet hij haar onderhouden. Dit betreft zaken zoals eten, drinken, kleding en huisvesting.”

Ook zei hij: “Onderhouden (van de echtgenote) is niet verplicht bij het sluiten van een huwelijkscontract, maar wanneer intimiteit plaatsvindt.”

(Rawd utTaalib; boekdeel 3, blz. 432)

Echter, als de man vanaf het sluiten van het huwelijkscontract door de vrouw en/of haar familie in de gelegenheid wordt gesteld om gemeenschap met haar te hebben, dan dient hij haar vanaf dat moment te onderhouden. Zelfs als hij van plan is om dit vanwege zijn persoonlijke omstandigheden uit te stellen.

Sheikh Ibn cOethaymien zei: “Als er niets is wat het consumeren van het huwelijk belemmert, maar de man besluit dit toch uit te stellen omdat hij de komende maand examens heeft, dan is hij gedurende deze maand (van de examens) alsnog verplicht om zijn vrouw te onderhouden.”

(ash-Sharh ul-Moemtic; boekdeel 13, blz. 487)

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa Islamqa.com