|
23:30
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:08
Middel 6
05:51
Middel 5
13:57
Middel 2
18:05
Middel 4
21:48
Middel 3
23:30
Alle gebedstijden
Wat is de eindbestemming van Ahl ul-Fatrah?

Vraag:

Wie zijn Ahl ul-Fatrah en wat is de Eindbestemming van deze mensen?

Antwoord:

Tot Ahl ul-Fatrah behoren de mensen die leven in een tijd waarin er geen oproep van een Boodschapper, noch een Hemels Boek tot hen is gekomen. Een voorbeeld hiervan is de periode tussen cIesa en Mohammed (vrede zij met hen). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen, en hij heeft jullie na een onderbreking in (de reeks van) Boodschappers…”

(Soerat al-Maa’idah: 19)

Ook degene die nooit in aanraking komt met de moslims en de Islam of die ver van hen woont, wordt gerekend tot deze groep mensen. Het oordeel over hen is aan Allah.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Antwoord:

De meest correcte uitspraak van de geleerden is dat de mensen die behoren tot ahl ul-Fatrah op de Dag des oordeels worden beproefd. Er wordt hen een opdracht gegeven en als zij hier gehoor aan geven, dan treden zij het Paradijs binnen en als zij ongehoorzaam zijn dan treden zij het Hellevuur binnen. Er zijn verschillende overleveringen die duiden op hun beproeving op de Dag des Oordeels. Zo zal er een gedeelte van het Vuur voor hen worden geplaatst en zij worden dan opgedragen om dit binnen te treden. Voor degene die hier gehoor aan geeft, zal dit vuur koel en veilig zijn. Wat betreft degene die weigert, die zal in het Vuur worden geworpen. Wij zoeken onze toevlucht hiertegen bij Allah.

Kortom, zij zullen worden beproefd en degene die gehoor geeft en doet wat er van hem wordt gevraagd, zal het Paradijs binnentreden en wie weigert zal het Hellevuur binnentreden. Dit is het meest correcte wat er over Ahl ul-Fatrah is gezegd.

Het is overgeleverd dat een man aan de Profeet vroeg: “Waar is mijn vader?” De Profeet antwoordde: “In de Hel.” Toen deze man vertrok, riep de Profeet hem en zei tegen hem: “Mijn vader en jouw vader bevinden zich in de Hel.”

(Moeslim)

Op grond van deze overlevering zijn de geleerden van mening dat de oproep de vader van de Profeet heeft bereikt en het bewijs tegen hem is geleverd. Daarom zei hij: “In de Hel.” Als hij namelijk behoorde tot Ahl ul-Fatrah, dan had de Profeet (vrede zij met hem) dit niet over hem gezegd. Ook toen hij zijn Heer vroeg om vergeving te mogen vragen voor zijn moeder, werd hem dat verboden. Dit duidt er op dat de Boodschap (van de religie) zijn ouders heeft bereikt en dat zij als ongelovigen zijn gestorven.

Het uitgangspunt bij een ongelovige is dat deze zich in de Hel bevindt, behalve degene die de oproep van de Boodschappers niet heeft bereikt. Deze behoort namelijk tot Ahl ul-Fatrah. Wanneer Allah weet dat de oproep iemand niet heeft bereikt, dan zal Allah hem middels Zijn Wijsheid en Rechtvaardigheid beproeven op de Dag des Oordeels.

Degene die echter de oproep van de Profeten gedurende zijn leven ontvangt, zoals de oproep van Ibraahiem, Moesa of cIesa, en hij kent de waarheid maar volhardt in het plegen van veelgodendom, dan is zijn Eindbestemming de Hel. Hij heeft zich namelijk uit hoogmoed afgewend van de waarheid.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op de woorden van Sheikh Bin Baaz