|
05:54
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:10
Middel 6
05:54
Middel 5
13:57
Middel 2
18:04
Middel 4
21:45
Middel 3
23:29
Alle gebedstijden
Wat wordt er verstaan onder geslachtsgemeenschap?

Vraag:

Als geslachtsgemeenschap plaatsvindt, is Ghoesl verplicht. Maar wat wordt er onder geslachtsgemeenschap verstaan? Wordt elke vorm van voorspel ook beschouwd als seksuele gemeenschap?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Niet elke vorm van voorspel wordt als seksuele gemeenschap beschouwd. Geslachtsgemeenschap is als het topje van het mannelijke geslachtsdeel de vagina volledig binnendringt. Als hiervan sprake is, dan heeft geslachtsgemeenschap plaatsgevonden. Als er geen penetratie heeft plaatsgevonden of slechts een gedeelte van het topje van het mannelijke geslachtsdeel de vagina binnengaat, dan valt dit niet onder geslachtsgemeenschap. Dit is ook waar de volgende overlevering op duidt.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als een man tussen de vier ledematen (armen en benen van de vrouw) zit en geslachtsgemeenschap met haar heeft, dan is Ghoesl verplicht.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De zinsnede dat vertaald is als “en geslachtsgemeenschap met haar heeft” is een metafoor voor het binnendringen van het mannelijke geslachtsdeel in het vrouwelijke geslachtsdeel. Dit wordt door al-Haafidh vermeld in ‘al-Fath’.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als een man tussen de vier ledematen zit en de twee geslachtsdelen elkaar ontmoeten, dan is Ghoesl verplicht.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zegt in Sharh Moeslim: “Over de zinsnede “geslachtsdelen elkaar ontmoeten, dan is Ghoesl verplicht”, zeggen de geleerden dat dit is wanneer het mannelijke geslachtsdeel in de vagina verdwijnt. Het betekent niet alleen het aanraken…

Met ‘ontmoeten’ wordt bedoeld dat de twee geslachtsdelen in elkaars verlengde komen, zoals duidelijk wordt aan de hand van de woorden uit een andere overlevering die luidt: “Als de twee geslachtsdelen elkaar ontmoeten”. Hierbij wordt in elkaars verlengde bedoeld.”

(Sharh Moeslim)

In al-Madjmoec staat vermeld: “De verplichting tot Ghoesl en alle andere regels met betrekking tot geslachtsgemeenschap zijn onderworpen aan de voorwaarden dat de top van het mannelijke geslachtsdeel de vagina volledig binnendringt en niet anders. Geen van de regels heeft betrekking op het slechts gedeeltelijk binnendringen van de vagina door een gedeelte van de top.”

(al-Madjmoec; boekdeel 2, blz. 150)

Al-Haafidh zegt in al-Fath: “Wat bedoeld wordt met het aanraken en ontmoeten, is dat zij in elkaars verlengde komen. Dit wordt duidelijk aan de hand van de overlevering van at-Tirmidhie. Het betekent niet het aanraken in letterlijke zin. Dit gebeurt namelijk niet als de top van het mannelijke geslachtsdeel (erin) verdwijnt.”

(al-Fath)

Ash-Shawkaanie heeft gezegd: “De overleveringen vermelden het in elkaars verlengde komen, ontmoeten en aanraken. Maar wat bedoeld wordt met het ontmoeten is in elkaars verlengde komen.

Al-Qaadie Aboe Bakr heeft gezegd: “Als de top van het mannelijke geslachtsdeel verdwijnt in de vagina, dan heeft de ‘ontmoeting’ plaatsgevonden.”

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com