|
23:33
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:06
Middel 6
05:46
Middel 5
13:57
Middel 2
18:07
Middel 4
21:52
Middel 3
23:33
Alle gebedstijden
Zakaat ul-Fitr meer dan een week vóór cIed betalen

Vraag:

 

Ik heb meer dan een week voor cIed Zakaat ul-Fitr betaald. Is dat geldig? Als het niet geldig is, wat dien ik dan te doen?

 

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden verschillen van mening over het eerste tijdstip waarop Zakaat ul-Fitr betaald dient te worden. Hierover zijn verschillende meningen.

1. Het dient twee dagen vóór cIed betaald te worden. Dit is de mening van de Maalikies en de Hanaabilah. Zij citeren als bewijs de overlevering van Ibn cOmar die zei: “Zij waren gewoon om (Zakaat) al-Fitr te geven een of twee dagen ervoor (cIed).”

(al-Boekhaarie)

Sommigen onder hen hebben gezegd dat het drie dagen voor cIed gegeven mag worden vanwege de overlevering in al-Moedawannah (boekdeel 1, blz. 385). Maalik zei: “Naaficvertelde mij dat Ibn cOmar Zakaat ul-Fitr twee of drie dagen voor (cIed) al-Fitr stuurde naar degene die het inzamelde.”

Dit is de mening die de voorkeur had van Sheikh ibn Baaz, zoals staat beschreven in Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 14, blz. 216.

2. Het is toegestaan om het te geven vanaf het begin van de Ramadan. Dit is de mening van de Hanafies en het is de correcte mening volgens de Shaaficies.

(al-Oemm; boekdeel 2, blz. 75,
al-Madjmoec boekdeel 6, blz.87 en
Badaacic us-Sanaa’ic, boekdeel 2, blz. 74)

3. Het is toegestaan om het te geven vanaf het begin van het jaar. Dit is de mening van sommige Hanafies en sommige Shaaficies. Dit omdat het Zakaat is. Daarbij vergelijken zij het met de Zakaat van iemands eigendommen met betrekking tot het vooraf betalen ervan.

De meest correcte mening is de eerste.

Ibn Qoedaamah zegt: “De reden dat het verplicht is, is het eindigen van het vasten. Dit is aangegeven door het feit dat het in verbinding met elkaar genoemd is. Het doel hierachter is om de armen onafhankelijk van middelen te maken op een bepaalde tijd, en het is niet toegestaan om het voor die tijd te betalen.”

(al-Moegnie, boekdeel 2, blz. 676)

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien werd gevraagd: “Ik heb Zakaat ul-Fitr aan het begin van de Ramadan betaald in Egypte, vóór ik naar Mekka kwam. Nu ben ik in Mekka al-Moekarramah. Dien ik (opnieuw) Zakaat ul-Fitr te betalen?” Hij antwoordde: “Ja, jij dient Zakaat ul-Fitr te betalen, want je hebt het betaald voordat het tijdstip daarvoor was aangebroken. De woorden “Zakaat ul-Fitr” zijn een samenstelling van twee woorden. De reden voor de Zakaat wordt benoemd, namelijk het eindigen van het vasten (Fitr). Dus Zakaat ul-Fitr is samen met de Fitr (het eindigen van het vasten) genoemd, omdat dat de reden is (voor het betalen) ervan. En het is bekend dat het eindigen van het vasten alleen gebeurt op de laatste dag van de Ramadan. Het is dus niet toegestaan om Zakaat ul-Fitr te betalen tot de zon opkomt op de laatste dag van Ramadan, uitgezonderd dat er toestemming is om het één of twee dagen van tevoren te betalen. Anders is het juiste tijdstip hiervoor na zonsondergang op de laatste dag van de Ramadan. Dat is het tijdstip waarop het vasten in de Ramadan eindigt. Vandaar dat wij zeggen dat het beter is om het te betalen op de ochtend van cIed, indien mogelijk.

(Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 18, Zakaat ul-Fitr vraag nr. 180)

Het is anderszins toegestaan om Zakaat ul-Fitr te geven aan een plaatsvervanger die het in jouw plaats betaalt aan een liefdadigheidsinstelling of betrouwbare mensen, aan het begin van de maand. Dit zolang jij als voorwaarde stelt dat voor jouw plaatsvervanger het één of twee dagen voor cIed moet betalen. De juiste manier om het te betalen is om het te geven aan de armen en aan de behoeftige mensen die er recht op hebben. Het is benoemd in de Islamitische wetgeving dat het gelimiteerd is naar één of twee dagen voor cIed. Het zijn van iemands plaatsvervanger valt onder het samenwerken in rechtschapenheid en vroomheid. En hiervoor is geen limiet.

Concluderend; het betalen van Zakaat ul-Fitr een week voor cIed is niet geldig en je dient het opnieuw te betalen. Tenzij je het hebt gegeven aan iemand die jouw plaats inneemt zoals een liefdadigheidsinstelling die het zal betalen op het juiste tijdstip, één of twee dagen voor cIed. In dat geval ben je jouw verplichting nagekomen en wordt het gezien als geldige Zakaat en zal het worden geaccepteerd, met de Wil van Allah.

En Allah weet het het beste.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com