|
13:03
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:22
Middel 5
13:03
Middel 2
15:03
Middel 4
17:29
Middel 3
19:19
Alle gebedstijden
Zelf offeren of als Sadaqah uitgeven?

Vraag:

Wat verdient de voorkeur tijdens het offerfeest: het offeren van een dier of het geven van een Sadaqah aan familieleden in het buitenland, zodat zij daar kunnen offeren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het offeren van een dier is een sterk aanbevolen Soennah. Deze Soennah dient in het land van verblijf uitgevoerd te worden. Hiermee (d.w.z. met deze daad van aanbidding) wordt dan ook toenadering gezocht tot Allah. Men offert een dier, is hier getuige van, nuttigt het vlees en geeft (een gedeelte) hiervan weg. Allah zegt:

“Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor hen. En (zodat) zij de Naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken (als dank) voor de veedieren waarmee Hij hen heeft voorzien. Dus eet daarvan en voed daarmee de behoeftige arme.”

(Soerat al-Haddj: 28)

Het gaat hier dus niet om een ritueel dat slechts het nuttigen van vlees als doel heeft. In beginsel is het juist een daad waarbij het offeren van het dier het verkrijgen van de Tevredenheid van Allah als doel heeft. De moslims dienen dus niet onachtzaam om te gaan met dit grootse ritueel. Het gaat hier immers om een feestdag waarbij de hele familie meedeelt in de vreugde en het feestgevoel.

Verder hebben meerdere imams, waaronder Ibn Taymiyah al-Hanbali, Ibn ʿAbdil-Barr al-Maalikie en an-Nawawie ash-Shaafiʿie aangegeven dat het offeren de voorkeur verdient boven het geven van een Sadaqah. Mocht het echter zo zijn dat er in sommige gevallen sprake is van een sterke behoefte om het offerdier te laten slachten in een ander land omdat de behoefte daar groter is, dan is hier niets op tegen. Stuurt men ter gelegenheid van het offerfeest slechts een geldbedrag naar zijn familie in het buitenland, dan wordt dit voor hem gezien als een Sadaqah.

Sheikh Ilyas El Yousfi

2 september 2016

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter