|
13:43
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:30
Middel 6
07:25
Middel 5
13:43
Middel 2
16:57
Middel 4
19:46
Middel 3
21:34
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Leer de Arabische taal

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “…terwijl dit (d.w.z. de Koran in) een duidelijke Arabische taal is (geopenbaard).” (Soerat an-Nahl:103) Elke persoon die de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) goed wilt bestuderen, zou bekend moeten raken met de taal hiervan, namelijk het Arabisch. Het is immers in deze taal [...]

Neerkijken op een zondaar

Imam Ibn ul-Qayyim zegt: “Dat jij de nacht slapend doorbrengt en vervolgens in de ochtend vol spijt wakker wordt, is beter dan dat jij de nacht biddend doorbrengt en in de ochtend wakker wordt, terwijl je onder de indruk bent van jezelf.” (Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 1, blz. 177) Dat jij je op het juiste pad [...]

“De gelovige is harmonieus”

De basis van de islamitische geloofsleer is gestoeld op een zestal pilaren (Arkaan ul-Iemaan). De eerste pilaar hiervan is de Eenheid van Allah. Deze Eenheid dient Hem te worden toegekend in alles wat met Hem verbonden is, zoals onze aanbidding richting Hem, Zijn Daden, Namen en Eigenschappen. Het doel van van het leren van de [...]

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

Het dodengebed verrichten voor jezelf

Tot de zaken die een slechte invloed hebben gehad op de jongeren van vandaag, en waar tijd en moeite in wordt gestoken zonder dat zij er enige baat bij hebben, is het zichzelf en anderen bezighouden met het classificeren van personen en groeperingen. Tijdens hun zittingen houden ze zich bezig met het indelen van hen [...]

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

De geheime kamer

(Een waargebeurd verhaal uit de tijd van de Spaanse Inquisitie: moslimvervolging in Andalusië in de 16e en 17e eeuw) Het begon allemaal toen ik nog heel jong was. Ik had geen idee wat er allemaal in het geheim afspeelde. Maar wat mij altijd opviel, waren de emoties van mijn vader – moge Allah genadig met [...]

Roep geen ander aan dan Allah

Wanneer de moslim getroffen wordt door tegenspoed, roept hij slechts Allah aan en zoekt hij zijn toevlucht enkel en alleen bij Hem. Komt hem het goede toe, dan is hij Allah hier dankbaar voor. Op het moment dat de moslim verbaasd raakt, verricht hij Tasbieh, en zodra hij verheugd raakt spreekt hij de Takbier uit. En wanneer [...]

Toon je liefde voor Allah en bedek jezelf uit gehoorzaamheid aan Hem

Mijn lieve zuster, Jouw schoonheid is een gunst van Allah die jou is toegekomen. Wees hiervan bewust en stel jouw schoonheid niet tentoon zonder enige schaamte, maar bedek jezelf met de bedekking van Allah. Wanneer jij je lichaam buiten (deels) ontbloot, weet dan dat jouw Heer – Die jouw lichaam in alle perfectie heeft geschapen [...]

Meest gelezen