|
21:42
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:46
Middel 6
05:38
Middel 5
13:40
Middel 2
17:57
Middel 4
21:42
Middel 3
23:12
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Vijf belangrijke zaken om de Ramadan te verwelkomen

In dit stuk deel ik graag met iedereen vijf belangrijke punten ter verwelkoming van de Ramadan. Ik druk iedereen op het hart deze zaken uit te voeren, alvorens de maand Ramadan begint. 1. Verricht smeekbeden. Smeek Allah om ons de maand Ramadan te laten meemaken, om ons te leiden naar het verrichten van goede daden [...]

Alle islamitische kennis samengevat

Een persoon schreef eens een brief aan Ibn ʿOmar met het verzoek om voor hem alle islamitische kennis op papier te zetten, waarop hij het volgende schreef: “Kennis is er in overvloed, maar mocht jij in staat zijn om Allah te ontmoeten zonder de last te dragen van andermans bloed (d.w.z. door deze niet te [...]

Denk niet slecht, ook al zou het waar kunnen zijn

Bakr ibnoe ʿAbdillaah al-Moezanie heeft gezegd: “Wees gewaarschuwd voor het uiten van woorden waar jij niet voor beloond wordt. Ook wanneer je gelijk hebt of zondig bent wanneer je niet gelijk hebt. En dit is het slecht denken over je broeder.” (Tahdhieb at-Tahdhieb, boekdeel 1, blz. 425) Mijn vader ʿAbdoel-Moehsin al-Badr zegt in zijn uitleg [...]

Tien verloren zaken

Tien zaken die verloren gaan zonder dat men daar zijn voordeel mee doet: Kennis waar men niet naar handelt. Een daad dat niet gestoeld is op een zuivere intentie, noch in navolging van de Profeet (vrede zij met hem) is. Bezit dat niet uitgegeven wordt. Men geniet er niet van in het wereldse, noch neemt [...]

Kind met faalangst

Hieronder een aantal tips dat in shaa’ Allah kan helpen tegen faalangst: Verbind het kind met Allah en vertel hem of haar dat mensen in moeilijke tijden altijd troost bij Hem kunnen vinden. Hij is Degene die in staat is om al onze zorgen weg te nemen. Toon begrip voor de faalangst van het kind. [...]

Verwarring omtrent de Voorbeschikking – deel 2/2

De tweede verwarring: Een persoon wordt bestraft voor het verrichten van zondes. Hoe kan een persoon gestraft worden om iets dat is voorbeschikt? Een persoon kan zich immers niet ontdoen van wat al is voorbeschikt. Het eerste antwoord: Wanneer dit wordt gezegd kan men ook zeggen dat een persoon wordt beloond voor het verrichten van [...]

Verwarring omtrent de Voorbeschikking – deel 1/2

De eerste verwarring: Een persoon ziet dat hij zaken uit eigen vrije wil verricht of vermijdt. Hij is zich bewust van het feit dat hij dit niet onder dwang verricht of nalaat. Hoe valt dit dan te rijmen met het geloven dat alles is voorbeschikt door Allah? Het eerste antwoord: Wanneer wij de daden en [...]

Geloof en Werk

De reactie van Sheikh Aboe Ismail op de Facebook-poll over Geloof en werk Overal in de Koran en Soennah lezen wij dat het geloof het leven van een persoon makkelijker maakt. Zo zegt Allah bijvoorbeeld (interpretatie van de betekenis): “Wij hebben de Koran niet aan jou neergezonden om jou te vermoeien.” (Soerat Taa-Haa: 2) Het [...]

De influisteringen van de Shaytaan

Als het hart leeft en enig geloof bevat, dan wordt dit genadeloos aangevallen door de Shaytaan. Hij vuurt de influisteringen die indruisen tegen het geloof op het hart af. Als de dienaar hieraan toegeeft, is dit één van de grootste rampen die hem kunnen treffen. Ook probeert de Shaytaan een persoon te laten twijfelen over [...]

Moslim en Nederlander

Allereerst, laat ik beginnen met het bedanken van iedereen voor het reageren op de poll van gisteren. Jullie geven ons hiermee inzicht in wat er speelt onder moslims in Nederland en hoe zij over bepaalde onderwerpen denken. Dit helpt ons om Daʿwah beter af te stemmen op jullie behoeften en wensen. De overgrote meerderheid was [...]

Meest gelezen