|
13:55
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:56
Middel 6
05:27
Middel 5
13:55
Middel 2
18:12
Middel 4
22:09
Middel 3
23:40
Alle gebedstijden
Mag je de Koran aan niet-moslim schenken?

Vraag:

Wat is het
Islamitisch oordeel over het schenken van een vertaling van de uitleg
van de Koran of Profetische overleveringen aan niet-moslims?

Vraag
ontvangen op 20 december 2004

Antwoord:

Alle
lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is overgeleverd
dat de Profeet (vrede zij met hem) brieven heeft geschreven naar
koningen van verschillende landen waarin het volgende vers is opgenomen
(interpretatie van de betekenis):

“Zeg:
,,O lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons
en jullie; dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast
Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah
plaatsen.”

                                           
 (Soerat Aali cImraan:
64)

Op
basis hiervan kunnen wij zeggen dat er niets op tegen is om een aantal
verzen uit de Koran te vertalen waarin uitleg wordt gegeven over de ware
overtuiging, daden van aanbidding en nobele gedragscode. De vertalingen
van de betekenis kunnen als middel dienen voor het uitnodigen naar het
geloof. De Arabische teksten zullen hen echter niet veel baten, temeer
zij deze niet kunnen lezen en begrijpen.

En Allah
weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah
al-Islamiyah, blz. 275