|
23:37
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:01
Middel 6
05:36
Middel 5
13:56
Middel 2
18:11
Middel 4
22:02
Middel 3
23:37
Alle gebedstijden
Toevlucht zoeken tijdens het gapen

Vraag:

Is het voorgeschreven wanneer men tijdens het gebed gaapt om ‘Aʿoedhoe billaahi min ash-Shaytaan ir-Radjiem’ te zeggen?

Antwoord:

Wij zijn niet bekend met een bewijs waaruit blijkt dat het voorgeschreven is om al-Istiʿaadhah uit te spreken na het gapen. In het gebed of daarbuiten.

Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s
(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 6, blz. 383)