|
08:17
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:17
Middel 6
08:17
Middel 5
12:38
Middel 2
14:23
Middel 4
16:44
Middel 3
18:38
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Degenen die het minst vrezen…

Degenen die het minst vrezen om hun mening te geven zijn degenen met de minste kennis Imam Maalik (overl. 179 H.) is gevraagd over het hardop reciteren van de basmalah (Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem) tijdens het gebed, hij antwoordde: “Vraag het aan Naafiʿ want over elke wetenschap dien je diens specialisten te vragen.” (Tartieb ul-Madaarik) Imam [...]

Het geduld van de Profeet (vrede zij met hem)

Je zult geen persoon treffen die meer getroffen is door tegenspoed, moeilijkheden en verstikkende noodsituaties dan de Profeet (vrede zij met hem), maar onderwijl bleef hij geduldig en volhardend. “En wees geduldig (O Mohammed). En jij bent slechts geduldig door Allah.” (Soerat an-Nahl: 127) Hij moest de strijd aanbinden met het wees-zijn, de armoede, behoeftigheid, [...]

Allah heeft de Profeet hoog staan

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat [...]

Is je hoofddoek afdoen jouw dankbaarheid aan Hem?

Lieve zuster, jij die van plan bent om je hoofddoek af te doen. Geef mij nog heel even van jouw kostbare tijd om je op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat je dan oprecht bent tegenover jezelf om vervolgens de beste keuze te maken. Lieve zuster, ben je soms vergeten wie je bent, waar [...]

Een berouwvolle zondaar of een hooghartige asceet?

Tot de voortreffelijkheden van de Islam behoort dat het ons leert dat iedereen fouten maakt. Daarbij worden we er ook op gewezen dat hoe groot de begane fouten en misstappen ook zijn, het niet het einde van de wereld is. Er is namelijk altijd nog ruimte om jezelf te verbeteren. Om deze reden heeft de [...]

Adviezen aan leerlingen en studenten

1. Vraag jezelf af wat de reden is dat jij op school zit en studeert. Uiteraard is dat om carrière te maken. Maar studeer daarnaast ook om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij in het algemeen en aan de moslimgemeenschap in het bijzonder. Neem deze intentie dan ook aan als je begint met [...]

Het verhaal achter ʿAashoeraa’

In deze maand al-Moeharram vond de redding plaats van Profeet Moesa en zijn volk, van de farao en zijn leger. Allah, de Verhevene, zond hem met duidelijke bewijzen en met het Profeetschap. Desondanks was de farao arrogant en hoogmoedig en beweerde hij (interpretatie van de betekenis): “Ik ben jullie heer, de meest verhevene.” (Soerat an-Naaziʿaat: [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

Meest gelezen