|
05:37
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:37
Middel 6
07:31
Middel 5
12:34
Middel 2
14:51
Middel 4
17:22
Middel 3
19:09
Alle gebedstijden

Artikelen

Hier vind je vele wetenschappelijke en adviserende artikelen over verschillende onderwerpen

Laatst geplaatst

Allah heeft de Profeet hoog staan

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde voelt voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich kwaad maakt om de beledigingen aan het adres van de Islam en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Belangrijk is dat we overtuigd moeten zijn van het feit dat [...]

Is je hoofddoek afdoen jouw dankbaarheid aan Hem?

Lieve zuster, jij die van plan bent om je hoofddoek af te doen. Geef mij nog heel even van jouw kostbare tijd om je op andere gedachten te brengen. Ik hoop dat je dan oprecht bent tegenover jezelf om vervolgens de beste keuze te maken. Lieve zuster, ben je soms vergeten wie je bent, waar [...]

Een berouwvolle zondaar of een hooghartige asceet?

Tot de voortreffelijkheden van de Islam behoort dat het ons leert dat iedereen fouten maakt. Daarbij worden we er ook op gewezen dat hoe groot de begane fouten en misstappen ook zijn, het niet het einde van de wereld is. Er is namelijk altijd nog ruimte om jezelf te verbeteren. Om deze reden heeft de [...]

Adviezen aan leerlingen en studenten

1. Vraag jezelf af wat de reden is dat jij op school zit en studeert. Uiteraard is dat om carrière te maken. Maar studeer daarnaast ook om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij in het algemeen en aan de moslimgemeenschap in het bijzonder. Neem deze intentie dan ook aan als je begint met [...]

Het verhaal achter ʿAashoeraa’

In deze maand al-Moeharram vond de redding plaats van Profeet Moesa en zijn volk, van de farao en zijn leger. Allah, de Verhevene, zond hem met duidelijke bewijzen en met het Profeetschap. Desondanks was de farao arrogant en hoogmoedig en beweerde hij (interpretatie van de betekenis): “Ik ben jullie heer, de meest verhevene.” (Soerat an-Naaziʿaat: [...]

De maand Moeharram: de maand van Soennah, niet van Bidʿah

De maand Moeharram is, gedurende het leiderschap van ʿOmar (moge Allah tevreden met hem zijn), gekozen als eerste maand van de islamitische kalender. Zoals in de Koran en Soennah te vinden is, is dit een maand met specifieke karakteristieken. Zo is Moeharram één van de vier heilige maanden waarover Allah in de Koran spreekt (interpretatie [...]

ʿAashoeraa’ in aantocht

Het is gewenst dat een moslim altijd het goede nastreeft. Hij moet leven om het doel te dienen waarvoor hij is gemaakt, namelijk het aanbidden van zijn Heer. Daarmee kan hij het Paradijs bereiken. Daarom moet een moslim altijd op zoek gaan naar gezegende tijden. Tijden van gehoorzaamheid. Tijden die de persoon in rang doen [...]

“Jullie zijn beter op de hoogte van jullie huwelijkszaken”

De Islam heeft het huwelijk tussen man en vrouw geregeld door doelstellingen en richtlijnen vast te stellen. Deze fungeren als kaders waarbinnen het echtpaar mag bewegen. Hierbij is hen alle vrijheid geboden om te handelen op een wijze die het huwelijk ten goede komt. De Islamitische wetgeving is dus niet gekomen om het huwelijk tot [...]

Het syndroom van dwarsbomen

Social media heeft mij geleerd dat sommige mensen lijden aan het ‘syndroom van dwarsbomen’. Het voornaamste symptoom hiervan is dat men dwarsboomt puur en alleen om te dwarsbomen. Stel dat ik zou schrijven: “De hemel bevindt zich boven ons”, en dit is om een voorbeeld te slaan van iets dat intuïtief geconcludeerd wordt, zonneklaar is [...]

Het goede leven

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.” (Soerat an-Nahl: 97) Ibn ul-Qayyim zegt: “Het [...]

Meest gelezen