113Online?

7928

In het Algemeen Dagblad van maandag 11 oktober verscheen het volgende artikel:

AMSTERDAM – Hulp- en preventielijn 113Online heeft sinds de zelfgekozen dood van acteur Antonie Kamerling veel meer bezoekers gekregen dan normaal. Reden voor de organisatie om haar capaciteit te vergroten. Maar door de toegenomen drukte lukt het niet om alle hulpvragen te kunnen beantwoorden, zo staat geschreven op de website.

Nadat donderdagochtend de zelfdoding van Kamerling bekend werd, bezochten elf keer zoveel mensen de website van 113Online, zei een woordvoerster vandaag. Normaal krijgt de site ongeveer tweehonderd bezoekers op een dag. Mensen kunnen ook bellen naar de hulp- en preventielijn of chatten met de hulpdienst.

Naar de telefoonlijn belden twee keer zoveel mensen en op de chat kwamen bijna zes keer zoveel mensen af. Op vrijdag bezochten acht keer zoveel mensen als op ‘normale’ dagen de website en op zaterdag vier maal zoveel. De afgelopen dagen meldden zich minder bezoekers, maar het aantal is toch nog hoger dan normaal.

De zelfdoding van Kamerling en de aandacht daarvoor kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op mensen die het leven ook niet meer zien zitten. ,,Ze kunnen denken: ‘dat kan ik ook’, maar het kan ook een reden zijn voor mensen om hulp te zoeken", aldus de woordvoerster. (ANP/WTF)

Algemene Dagblad

Dit is een treurig bericht waaruit blijkt dat vele mensen een verdrietig en depressief leven leiden. Het verbaast ons enerzijds werkelijk dat er zoveel mensen met zelfmoordneigingen rondlopen. Anderzijds bevestigt dit de volgende woorden van Allah:

“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag des Opstanding, in blinde toestand."
(soerat Taa-haa: 124)

Verder zegt Allah de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“En wie wil dat Allah hem leidt, diens borst verruimt Hij voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, diens borst maakt Hij nauw en beklemd als of hij(op een hoge berg) naar de hemel klimt. Zo legt Allah de bestraffing op aan degenen die niet geloven.
(soerat al-Ancaam: 125)
Vaak is het zo dat degene die zelfmoord pleegt wegloopt voor ellendigheden zoals psychische, economische of relatieproblemen. Maar in werkelijkheid begeeft deze persoon zich naar een grotere bestraffing. Allah zegt(interpretatie van de betekenis):
O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze, (eet) slechts door handel met wederzijdse overeenstemming. En pleegt geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.
(soerat an-Nisaa’: 29)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Wie zichzelf ergens mee vermoordt zal op dag Des Oordeels met hetzelfde bestraft worden”
(Moeslim)

De ziel is immers een Goddelijk geschenk en gunst en het is niemand gegeven om deze te ontnemen. Deze ziel is geschapen om Allah te aanbidden.

Wij richten het woord aan degenen die met zelfmoordneigingen rondlopen. Wij hebben te doen met jullie en wensen jullie een goed bestaan zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. Wij willen jullie wijzen op een medicijn dat een wonderbaarlijke werking heeft. Een medicijn dat makkelijk te verkrijgen is indien men oprecht en eerlijk is. Dit medicijn is de koran, het woord van Allah waarover Hij zegt
(interpretatie van de betekenis):

O mensen! Voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.
(soerat Yoenoes: 57)

Je hoeft je niet te wenden tot een telefoonlijn of een of ander schepsel voor innerlijke rust, maar wend je tot de Schepper wiens Genade zich over alles uitstrekt. Vraag Hem oprecht om geholpen te worden en Hij zal je niet in de steek laten.

Team Al-Yaqeen