Advies aan de beginnende uitnodigers

7387

cOethmaan Ibnoe cAffaan overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die de Koran leert en deze verder onderwijst.”

(al-Boekhaari)

“Deze overlevering is een verwijzing naar het leren van de Koran en dat de beste onderwijzer degene is die de Koran doceert. En het beste wat men kan leren is de Koran. Was het maar zo dat de studenten van kennis hiernaar handelden, aangezien hier een groot profijt in zit. Wat vandaag de dag onontkoombaar is, is de aanwezigheid van vele uitnodigers en beginnelingen die hun vingers branden aan Dacwah, het uitvaardigen van Fataawaa en het beantwoorden van andermans vragen. Dit terwijl hij amper het reciteren van Soerat al-Faatihah onder de knie heeft.

Je ziet dat hij de verschillende Arabische letters door elkaar haalt. Zo maakt hij zware fouten in het uitspreken van de letters. En dan hebben we het nog niet over het begaan van de lichte fouten. Waar de prioriteit dus ligt, is dat hij het reciteren van de Koran onder de knie gaat krijgen en deze memoriseert, zodat hij de teksten uit de Koran als bewijsvoering kan aanhalen gedurende zijn preken, lessen en het verkondigen van de Dacwah.

Ook zie je bijvoorbeeld dat hij zich bezighoudt met het correct en zwak verklaren van overleveringen, het weerleggen van de geleerden en het verkiezen van de ene uitspraak boven de andere. Daarnaast heeft hij het altijd over zaken die te hoog gegrepen zijn voor hem. Hij zegt dan bijvoorbeeld: “Ik ben van mening dat”, “Ik zeg”, “Mijn mening over deze kwestie is” en “Mijns inziens is de meest correct uitspraak…”

Het vreemde van alles is dat dit soort mensen nooit spreken over zaken waar overeenstemming over bestaat. Hij mengt zich daarentegen altijd in zaken waar een meningverschil over bestaat, zodat hij zijn zegje kan doen. Zelfs wanneer het gaat om een moeilijke kwestie, dan kan hij het niet laten om alsnog de ene uitspraak boven de andere te verkiezen.

Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen ar-Riyaa’ (pronken) en tegen het gezien en gehoord willen worden. Ik adviseer allereerst mijzelf en vervolgens dit soort mensen het volgende: Het allereerste waar een student van kennis zijn pijlen op moet richten is het memoriseren van de Koran, handelend naar de volgende woorden van Allah:

“Vermaan dus met de Koran, hij die mijn waarschuwing vreest.”

(Soerat Qaaf:45)

Sheikh Naasir ud-Dien al-Albaani (as-Silsilat us-Sahiehah, overlevering 1173)