Advies van een jongeman

8199

Er was ooit een vrome gelovige jongeman die veelvuldig bezig was met het verrichten van daden van aanbidding. Het gebeurde eens dat een jongedame hem zag en stapelverliefd op hem werd. Op een dag stapte ze naar hem en zei: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar hij negeerde haar.

Elke dag als zij hem tegenkwam zou zij hem aanspreken en zeggen: “Hé jongeman, ik zou je graag willen spreken.” Maar telkens weer negeerde hij haar. Tot op een dag dat hij besloot om naar haar te luisteren. Ze zei: “Elke cel in mijn lichaam verlangt naar jou. De relatie tussen ons zou zijn gelijke niet kennen.”

De jongeman begaf zich naar zijn huis en wilde gaan bidden, maar hij was helemaal in de war en kon het gebed niet verrichten. Hij pakte een blaadje en begon aan het schrijven van een brief en op het moment dat hij het meisje op de weg zag lopen, gooide hij het briefje naar haar. Smachtend naar de inhoud van de brief opende zij deze. Kun je jezelf bedenken war er in de brief stond?

De brief zag er als volgt uit:

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Weet jongedame dat Allah, de Almachtige, genadig is met Zijn dienaar wanneer hij de eerste keer een zonde pleegt. En wanneer hij de volgende keer weer zondigt, houdt Allah dit geheim. En wanneer de dienaar door blijft gaan met zondigen, wordt Allah zo boos dat zelfs de hemelen, aarde, bergen, bomen en rijdieren het er benauwd van krijgen. En wie is er in staat om Zijn Woede te verdragen?

Als je denkt dat wat ik zeg vals is, dan zou ik jou willen herinneren aan de Dag waarop de hemel als gesmolten koper zal zijn, de bergen als vlokken wol en de mensen voor de Macht van de Verhevene, de Almachtige zullen knielen. Bij Allah! Ik ben niet eens in staat om mijzelf te verbeteren, laat staan anderen.

Beste meid, als je ervan overtuigd bent dat wat ik heb genoemd waarheid is, dan wil ik jou naar een dokter verwijzen die in staat is om alle wonden en ziekten te genezen: Allah, de Heer der werelden. Richt jezelf tot Hem en vraag Hem oprecht jou te leiden. Ik maak me druk om jou als ik aan de volgende Woorden van Allah moet denken (interpretatie van de betekenis):

“En waarschuw hen (O Mohammed) voor de Dag der Opstanding waarop de harten treurig in de kelen blijven steken. Voor de onrechtvaardigen is er geen boezemvriend en geen voorspreker die wordt gehoord. Hij (Allah) kent het verraad van de ogen en wat de harten verbergen.” (Soerat Ghaafir: 18-19)

En wie zal kunnen ontsnappen aan deze verzen en de Dag die daarin wordt beschreven!!

Na een paar dagen kwam zij hem weer tegen, maar de jongedame was de oude niet meer. Ze riep de jongeman en zei: “O jij, kom niet meer terug. Dit is de laatste keer dat zij elkaar ontmoetten. Als laatste vroeg ze hem: “Zou je me graag advies kunnen geven?” Waarna hij haar het volgende antwoordde: “Behoed jezelf voor je Nafs en denk aan de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

,,Hij is Degene die jullie (zielen) in de nacht wegneemt en Hij weet wat jullie overdag verricht hebben.” (Soerat al-Ancaam: 60)