Advies voor wie zijn broeder niet groet

9506

Als iemand langs zijn broeder loopt, is hij dan verplicht om hem te groeten? Wat is jullie antwoord hierop? Het antwoord is: “Ja dit is verplicht!”

Ik zie echter velen van jullie langs hun broeder lopen alsof hij langs een pilaar loopt. Hij groet hem niet en kijkt niet eens naar hem. Dit is fout! Een grote fout! Als een gewone man dit zou doen, zouden wij hem hierom bekritiseren. Wat dan te denken van een student van kennis? En wat schaadt het jou als je de Islamitische vredesgroet uitspreekt? Hoeveel beloningen krijg je hiervoor terug? Wel tien beloningen! En dit is de hele wereld waard. Tien beloningen!

Als er tegen de mensen gezegd zou worden: “Elke broeder die langs jou loopt en groet, je zult daarvoor één Riyal ontvangen.” Dan zul je zien dat de mensen de markten zullen opzoeken om mensen te zoeken die ze kunnen begroeten. Ja, dit omdat zij één Riyaal zullen krijgen. Maar tien beloningen die je hebt gevonden, waarvan je weet dat je die zult krijgen wanneer je ze het meest nodig hebt, laat je aan je voorbij gaan?

Een ander voordeel is de liefde en genegenheid tussen de mensen. Liefde en genegenheid staan – zoals jullie wellicht weten – vermeld in de bronnen. Zo zijn er vele bewijzen die deze zaak bevestigen, bekrachtigen en versterken. En er geldt een verbod op wat hier tegenstrijdig aan is.

Jullie kennen vele zaken die niet toegestaan zijn en in strijd zijn met genegenheid tussen mensen. Het kopen van iets wat jouw broeder wilde kopen en iemand om de hand van een vrouw vragen, terwijl een andere broeder haar hand al op dat moment heeft gevraagd, zijn voorbeelden hiervan. Deze zaken behoren allemaal tot het veroorzaken van vijandschap en haat jegens elkaar. Het doet de genegenheid en liefde verdwijnen tussen de mensen. Het groeten heeft eveneens het voordeel dat het geloof van een persoon erdoor stijgt.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden, totdat jullie geloven. En jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben.

(Moeslim)

Het is vanzelfsprekend dat eenieder van jullie ervan houdt om tot een positie te komen waarbij hij zijn geloof optimaal kan verwezenlijken. Onze fysieke daden zijn weinig, zwak en klein. Al zouden wij bidden, vasten en uitgeven op de Weg van Allah, het is niet genoeg. Het gebed en het vasten gaan langs ons heen, terwijl wij andere zaken aan het overpeinzen zijn. Men kan vastend zijn, maar desondanks slaapt hij de hele dag door om de tijd te doden. Het uitgeven op de Weg van Allah is een daad waarvan Allah de Enige is die hier Alwetend over is. Zodoende zullen onze daden weinig zijn. Wij hebben het dus nodig om onze Imaan (geloof) te versterken. En het groeten is een zaak die onze Imaan versterkt!

De Profeet (vrede zij met hem) zei: Jullie zullen het Paradijs niet binnentreden, totdat jullie geloven. En jullie zullen niet geloven totdat jullie elkaar liefhebben. Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan jullie elkaar zal doen liefhebben; begroet elkaar zo vaak mogelijk met de vredesgroet.”

(Moeslim)

Dit is een zaak die wij hebben geleerd, maar vele malen in tekort schieten.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih ul-ʿOethaymien
(Audiofragment van Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien)