Allen zullen we een keer sterven

8721

Heeft iemand van jullie wel eens een begrafenisdienst meegemaakt? Hebben jullie wel eens iemand gekend die waar hij maar kwam stof deed opwaaien en als hij aan het woord was iedereen aandachtig luisterde en wanneer hij in woede uitbarstte de mensen sidderden van angst” Ook voor hem is het moment aangebroken dat hij verwerd tot een levenloos lichaam dat niet eens in staat was een vlieg van zich af te weren.

Heb je wel eens gehoord van zo een aantrekkelijke jongedame die de harten sneller deed kloppen en alle aandacht naar zich toe trok? Die het toppunt van schoonheid en jeugdigheid was en iedereen op een onweerstaanbare wijze wist te bekoren. Waarvoor eenieder bereidt zou zijn z’n gehele bezit te spenderen voor slechts één kus van haar zachte mooie lippen en zij iedereen week maakte. Ook voor haar en al haar schoonheden en bekoringen brak een moment van ontbinding en rotting aan. Haar lichaam dat ooit bemind werd door velen is tot niets anders verword dan een eetfestijn voor de maden. En ook van haar zachte lippen waar eenieder zo naar smachtte is niets overgebleven.

Heb je de geschiedenisboeken erop nageslagen en gelezen over een willekeurige tiran die zelfs de grootste heldhaftige strijders angst inboezemde? Niemand die uit vrees hem maar durfde aan te kijken en wiens wil wet was. Ook voor hem brak het moment aan dat zijn lichaam opging in de grond waarna de mensen die hem eens zo vreesden over zijn graf liepen. En zijn laatste rustplaats gebruikt werd door kleine kinderen om hun behoeften daar te doen.

Zijn jullie wel eens langs plaatsen geweest waar kleine plantjes uit de grond steken en een gedenksteen staat opgesteld: je weet wel… begraafplaatsen? Waarom dringt het dan niet tot jullie door dat er zoiets bestaat als de dood?

Waarom lezen jullie hartverzachtende verhalen en luisteren jullie naar vermanende woorden maar voelen jullie je niet aangesproken? En waarom wonen jullie uitvaartdiensten bij maar blijven toch doordromen over dit wereldse leven? Alsof de dood die hen overviel jullie niet zal overkomen. Alsof deze mensen die in hun graven liggen nooit geleefd hebben. Wellicht joegen zij dit wereldse leven nog meer na dan jullie.

Denken de rijken dat hun rijkdom van eeuwigdurende aard is? Denken de tirannen dat hun macht hen nooit zal worden ontnomen? Denken de jongeren dat aan hun jeugd geen eind zal komen en denken de gezonde mensen dat zij nooit ziek zullen worden? Allen zullen zij bedrogen uitkomen… Bestaat er dan iets dat niet zal vergaan?

Er zal een dag komen dat imposante bouwwerken verloren gaan. Waarop weelderige tuinen verdord zullen achterblijven. Een dag waarop het lichaam van een gevreesde leeuw als voedsel zal dienen voor de honden. Ook zal er een dag aanbreken waarop de bergen tot pulver gestampt zullen worden, de hemel zal opensplijten, de sterren zullen exploderen en alles zal ophouden te bestaan, behalve het Aangezicht van Allah. Op die dag zal de omroeper oproepen: “Aan wie behoort het Koninkrijk vandaag?”

Er zal dan geantwoord worden: “Aan Allah, de Ene, de Almachtige.”

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft ons opgedragen de dood veelvuldig te gedenken. Doe dit dan ook! Dit zal jullie helpen in het bedwingen van jullie begeerten en het verzachten van jullie harten. Gedenkt de dood zodat jullie zachtmoedig en vrijgevig zullen worden en open zullen staan voor een vermanend woord. Gedenkt de dood zodat jullie hierop voorbereid zullen zijn. Het leven is niets anders dan een tijdelijke verblijfplaats vanwaar je elk moment kan vertrekken. Het enige is dat wij niet weten wanneer! Heb je jezelf hiervoor klaargemaakt en zijn je spullen reeds ingepakt dan maakt het niets uit wanneer je geroepen wordt. Als het echter zo is dat je spullen nog rondslingeren en jouw koffers niet ingepakt zijn dan zul je onvoorbereid moeten vertrekken.

Bereidt je voor op de dood door Allah tijdig om vergeving te vragen en Zijn Rechten en die van anderen in acht te nemen. En houdt jezelf niet voor de gek door te zeggen: “Ik ben nog jong,” of “Ik ken iedereen en alles aan, en de wereld ligt aan mijn voeten.” Want als de Engel des Doods komt dan maakt hij geen enkel onderscheid tussen jong en oud, invloedrijk en nietsbetekenend of rijk en arm… Of weet jij wanneer de Engel des Doods jouw ziel komt ophalen?!