Benut deze dagen goed!

11761

Alle lof zij Allah die de tijd heeft geschapen en sommige tijden heeft begunstigd boven de andere. Zo zijn sommige maanden, dagen en nachten beter dan anderen. Hierin worden beloningen vele malen vermeerderd door de Genade van Allah voor Zijn dienaren.

Tot de specifieke tijden van aanbidding behoren ook de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Deze zijn door Allah bevoorrecht boven alle andere dagen in het jaar. Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn geen dagen waarin goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.” De mensen vroegen: “Zelfs niet de strijd omwille van Allah?” Waarop hij zei: “Zelfs niet de strijd omwille van Allah. Behalve een man die erop uit trekt om te strijden en zichzelf en zijn bezittingen voor de zaak opgeeft en met niets terugkeert.”

(al-Boekhaarie)

Deze en andere teksten duiden erop dat deze tien dagen beter zijn dan alle andere dagen van het jaar. Hierop zijn geen uitzonderingen, zelfs niet de laatste tien dagen van Ramadan. Echter zijn de laatste tien nachten van de Ramadan beter, omdat deze Laylat ul-Qadr bevat. En deze is beter dan duizend maanden. Op deze manier kunnen de verschillende overleveringen met elkaar worden verzoend.

(Tafsier Ibn Kathier, boekdeel 5, blz. 412)

De verschillende aanbiddingen die gedurende deze tien dagen verricht kunnen worden, tonen aan dat deze dagen een grootse Gunst van Allah zijn. Deze worden dan ook gewaardeerd door praktiserenden. Het betaamt de moslim om deze Gunst te waarderen en deze kans optimaal te benutten. Dit doet men door deze tien dagen meer aandacht te schenken en zich in te spannen voor aanbidding. Tot de Gunsten van Allah aan Zijn dienaren behoort dat Hij ons vele manieren geeft om het goede te doen en Hem te aanbidden. Dit zodat de moslim voortdurend actief is in de aanbidding van zijn Heer.

Tot de goede daden waarnaar de moslim dient te streven gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah behoren:

Het vasten

Het is van de Soennah om de negende dag van Dhoel-Hidjjah te vasten. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft gemaand gedurende deze tijd goede daden te verrichten. Het vasten behoort tot de beste daden. Allah heeft het vasten voor Zichzelf gekozen. In een Hadieth Qoedsie staat vermeld: “Allah zei: “Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik geef er een beloning voor.

(al-Boekhaarie)

De gedenkingen

Het is Soennah om de Takbier1, Tahmied2, Tahliel3 en Tasbieh4 op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhoel-Hidjjah. Hardop in de moskee, thuis, op straat en op elke plaats waar het toegestaan is Allah te gedenken en Zijn Naam hardop uit te spreken. Dit als een daad van aanbidding en als een bekendmaking van de Grootsheid van Allah, de Verhevene. Mannen dienen deze woorden hardop te zeggen en vrouwen dienen het stil op te citeren.

De Hadj en ʿOemrah

Eén van de beste daden die men gedurende deze tien dagen kan verrichten, is de bedevaart naar het heilige Huis van Allah. Degene die door Allah wordt geholpen om op bedevaart te gaan en alle rituelen naar behoren te verrichten, wordt geschaard onder de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Een geaccepteerde Hadj brengt geen andere beloning met zich mee dan het Paradijs.”

Het verrichten van goede daden in het algemeen

Goede daden zijn geliefd bij Allah. Ook brengen deze grote Beloningen van Hem met zich mee. Degene die niet in staat is de Hadj te verrichten, dient zichzelf tijdens deze gezegende tijd bezig te houden met het aanbidden van Allah, het gebed, het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het verrichten van smeekbeden, uitgeven van liefdadigheid, eren van de ouders, onderhouden van de familiebanden, bevelen van het goede, verbieden van het slechte en andere goede daden en daden van aanbidding.

Het offeren

Eén van de goede daden die een persoon gedurende deze tien dagen dichter bij Allah brengt, is het doen van een offer. Dit door het kiezen van een kwalitiatief goed dier en het uitgeven van geld omwille van Allah.

Oprecht berouw

Eén van de belangrijkste zaken om gedurende deze tien dagen te doen, is oprecht berouw te tonen aan Allah. Daarnaast dient men elke ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent het terugkeren naar Allah en het afzien van alle daden, zowel de openlijke als de heimelijke, waar Hij niet van houdt. Daarnaast ook spijt hebben voor wat er is gebeurd, dit meteen verlaten en vastbesloten zijn hier niet naar terug te keren. Men dient stevig vast te houden aan de waarheid door te doen waar Allah van houdt.

Er kan veel gewonnen worden. Maak dus optimaal gebruik van deze onschatbare en onvervangbare tien dagen. Haast je om goede werken te verrichten voordat de dood toeslaat. En voordat men spijt heeft van de eigen onachtzaamheid en falen om te handelen. Ook voordat men gevraagd zal worden terug te keren naar een plaats waar de gebeden niet meer verhoord zullen worden. En ook voordat de dood komt tussen de hopende en dat waar hij op hoopt. En voordat hij met zijn daden gevangen zit in het graf.

O jij, wiens verzwaarde hart zo donker is als de nacht, is het geen tijd jouw hart te vullen met licht en het te verzachten? Stel jezelf bloot aan de zachte bries van Genade van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allah laat deze bries raken wie Hij wil. En wie hierdoor wordt geraakt, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels.

Moge de Zegeningen van Allah zijn met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Gebaseerd op een fatwa van Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com

  1. Het zeggen van Allahoe akbar.
  2. Het zeggen van Alhamdoelillaah.
  3. Het zeggen van Laa ilaaha illAllaah.
  4. Het zeggen van SoebhaanAllaah.