Bouw een Huis in het Paradijs!

13894

Droom jij ook van een groot huis dat voorzien is van alle luxe? Misschien ben je er al voor aan het sparen of ben je net begonnen met de bouw ervan.

Het bouwen van een huis kost ontzettend veel tijd, moeite en geld. Daarnaast moeten we zeker niet vergeten dat de genieting van dit huis vergankelijk is. Dit huis is daarnaast ook vatbaar voor allerlei gevaren zoals verbranding, vernieling, inbraak, enzovoorts. Zelfs wanneer al deze zaken niet plaatsvinden, dan zal men nog steeds de dood proeven waarna er een eind wordt gemaakt aan de genieting van dit huis: Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Waar jullie je ook bevinden, de dood zal jullie bereiken, al waren jullie in versterkte kastelen.”

(Soerat an-Nisaa': 78)

Maar wat denk je ervan om een huis te bouwen dat niet vergankelijk is en waar je voor eeuwig in kunt vertoeven? Een huis waarvan de stenen van goud en zilver zijn en de voegen van muskus. Een huis dat Allah, de Verhevene, voor jou heeft klaargemaakt!

Om dit te kunnen bereiken dien je simpelweg één van de onderstaande adviezen op te volgen en te praktiseren:

1. Het tienmaal reciteren van Soerat al-Ikhlaas. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie tienmaal ‘Qoel hoewAllaahoe ahad’ leest, voor hem bouwt Allah een huis in het Paradijs.”

(Sahieh al-Djaamic)

2. Het onderhouden van de aanbevolen Rawaatib gebeden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie twaalf Rakacaat verricht gedurende de dag en de nacht, voor diegene wordt (middels deze gebeden) een huis in het Paradijs gebouwd.”

(Moeslim)

3. Het dichten van openingen in de gebedsrijen. De Profeet heeft gezegd: “Wie een gat dicht (in de gebedsrij), voor hem zal Allah een huis in het Paradijs bouwen en zal hem (middels deze daad)een rang verhogen.”

(as-Silsilat us-Sahiehah)

4. Het nalaten van een discussie al heeft men gelijk.

5. Het nalaten van het liegen, al is dit voor de grap.

6. Het hebben van goed gedrag.

De Profeet heeft gezegd: “Ik sta garant voor een huis in het laagste Paradijs voor degene die de discussie nalaat, al heeft hij gelijk. En een huis in het middelste van het Paradijs voor degene die het liegen nalaat al is het voor de grap. En een huis in het hoogste Paradijs voor degene die een goede gedragscode heeft.”

(Aboe Daawoed)

Moge Allah ons succesvol maken in het wereldse en het Hiernamaals en ons belonen met het allerhoogste Paradijs.

Gebaseerd op een artikel van Saaid.net