Dankbaarheid aan Allah

10593

Een dienaar dient altijd erkentelijk te zijn voor de Gunsten van zijn Heer. Deze erkentelijkheid moet hij uiten in woorden en daden. Als iemand iets kleins voor ons heeft gedaan, dan voelen wij de drang om dankjewel te zeggen. Doen wij dit niet, dan zijn we ondankbaar. Hoe bestaat het dan dat wij vergeten om Allah te danken? Hij Die ons voorzag van zicht, gehoor, gezondheid en veiligheid. Hij Die alles op aarde dienstbaar heeft gemaakt voor ons. Hij waarvan de gunsten niet op te sommen zijn.

Pas als we iets daarvan dreigen te verliezen, beseffen we wat het voor ons betekent. Pas als iemand bijvoorbeeld vergaat van kiespijn, beseft hij hoe groot de gunst is van een pijnvrij leven. Is de pijn verdwenen, dan vergeet hij weer de waarde van zoiets. Deze ondankbare houding vloeit voort uit de achteloosheid waarin mensen verkeren.

Een moslim is constant bewust van de gunsten die hij van zijn Heer heeft ontvangen. Hij betuigt zijn dank hiervoor door middel van lofprijzingen en goede daden. Hij dankt Allah voor de gunst van kracht door zich in te zetten voor de zwakkeren. Hij dankt Allah voor de gunst van geld door daarvan uit te geven aan de armen. Hij dankt Allah voor de gunst van voedsel door het voeden van de armen. En Hij dankt Allah voor de gunst van het leven door deze op te vullen met aanbiddingen.

Imam Aboe Ismail