De algemene etiquette met betrekking tot voedsel

10888

1. Het voedsel niet bekritiseren. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) nooit voedsel heeft bekritiseerd. Als hij ergens van hield at hij het, en als hij ergens niet van hield, liet hij het.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Waar hier naar wordt verwezen is toegestaan voedsel. Wat betreft verboden voedsel, dan bekritiseerde en verbood hij dit. An-Nawawie zei: “Onderdeel van de bevestigde etiquette van voedsel is het niet te bekritiseren. Bijvoorbeeld door te zeggen “te zoutig, te zuur; te weinig zout; te dik, te dun of niet goed gekookt, etc. Ibn Battaal zei: “Dit is onderdeel van goede manieren. Het kan zijn dat een persoon niet houdt van (bepaald soort) voedsel waar anderen wel van houden. Maar er is niets tegen het eten van datgene dat toegestaan is in de Islamitische Wetgeving.”

(Sharh Moeslim; boekdeel 14, blz. 26)

2. Onderdeel van de etiquette van het eten is gematigdheid en niet het (overmatig) vullen van de maag. Het meest dat een moslim hierin is toegestaan, is één derde voor voedsel, één derde voor drinken en één derde voor lucht. “Een man vult geen vat erger dan zijn maag. Het is voldoende voor de zoon van Adam om genoeg te eten dat hem in leven houdt. Maar als hij dat moet doen, dan één derde voor zijn voedsel, één derde voor zijn drank en één derde voor zijn lucht.”

(at-Tirmdhie en Ibn Maadjah; authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Dit houdt het lichaam gezondheid en licht. Want het vol eten maakt het lichaam zwaar. Dit kan leiden tot luiheid in aanbidding en in werk. Met één derde wordt verwezen naar één derde van datgene wat je vol maakt.

(al-Mawsoecah; boekdeel 25, blz. 332)

3. Het vermijden om te eten en te drinken uit gouden en zilveren servies. Dit omdat het verboden is. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Draag geen zijde of brokaat en drink of eet niet van gouden en zilveren servies. Deze zijn voor hen in deze wereld en voor ons in het Hiernamaals.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah weet het het beste.

4. Het prijzen van Allah na het eten. Hierin bevinden zich grote voordelen. Anas ibn Maalik overleverde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah is Tevreden met Zijn dienaar als hij iets eet en Hem ervoor prijst. Of iets drinkt en Hem ervoor prijst.”

(Moeslim)

Er zijn verschillende manieren overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) om Allah te prijzen.

1. Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Als de Profeet (vrede zij met hem) klaar was met eten, zei hij: “Al-Hamdoelillaah Hamdan kathieran tayyiban moebaarakan fiehi, ghayra makfiyyin wa laa moewaddacin wa laa moestaghnan canhoe Rabbana” (Alle lof komt toe aan Allah, met veelvoudige, goede en gezegende lof. (U bent) niet behoeftig aan iemand en (wij kunnen) niet zonder Uw Gunst en (ons) er niet mee verrijken, o onze Heer).

(al-Boekhaarie)

Ibn Hadjar zei: “ ‘ghayra makfiyyin’ (U bent aan niemand behoeftig) betekent dat Hij geen behoefte heeft aan Zijn dienaren, maar Hij is Degene die Zijn dienaren voedt en voorziet.”

2. Moecaadh ibn Anas vertelde dat zijn vader heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei: “Degene die voedsel eet en zegt ‘Al-Hamdoelillaahilladhie atcamanie haadhaa wa razaqniehi min ghayri Hawlin minnie wa laa Qoewwah.’ (Alle lof zij Allah, Degene Die mij hiermee heeft gevoed en voorzien heeft met geen enkele macht of kracht van mijn kant), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(at-Tirmidhie, Ibn Maadjah; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

3. Aboe Ayyoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde: “Als de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) iets at of dronk, zei hij: “Al-Hamdoelillaahilladhie atcama wa saqa wa sawwaghahoe wa djacala lahoe makhradjan.” (Alle lof zij Allah, Degene Die mij voedsel en drank heeft geschonken, het makkelijk heeft gemaakt door te slikken en een uitgang ervoor heeft geschonken).”

(Aboe Daawoed; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)cAbdoer-Rahmaan ibn Djoebayr heeft overgeleverd dat een man die de Profeet acht jaar diende hem heeft verteld dat hij gewoon was te horen wanneer er eten naar de Profeet gebracht werd, dat hij (vrede zij met hem) zei: “Bismillaah” (In de Naam van Allah). Als hij klaar was met eten zei hij: ‘Allahoemma atcamta wa asqayta wa hadayta wa ahyayta, falak al-Hamd cala maa actayt.’ (O Allah, u heeft gevoed, te drinken gegeven, geleid en mij tot leven gebracht. Dus alle lof zij U voor wat U mij heeft gegeven).”

(Ahmad; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Opmerking: het is aanbevolen alle prijzingen die overgeleverd zijn te gebruiken na het eten. De ene keer kan je de ene Doecaa’ (smeekgebed) verrichten, en de andere keer een andere Doecaa’, etc. Zo volg je de Soennah op alle manieren en verkrijg je de zegeningen van deze Doecaa’. Ook voel je de betekenis van deze woorden in je hart als je deze op verschillende gelegenheden toepast. Als je namelijk altijd een bepaalde Doecaa’ verricht, dan denk je minder na over de betekenis omdat je het zo vaak hebt gezegd.

(al-Aadaab van ash-Shalhoeb; blz. 155)

Islamqa.com

Lees ook:

De etiquette vóór het eten

De etiquette tijdens het eten

De etiquette na het eten