De beste slaap

12636

Ibn ul-Qayyim zei (toen hij sprak over hoe iemand zich kan beschermen tegen de bestraffing van het graf): “Een van de beste manieren is dat een persoon voor het slapengaan een moment neemt omwille van Allah. Daarbij roept hij zichzelf ter verantwoording over wat hij die dag heeft verloren en gewonnen (aan daden). Daarna ververst hij zijn berouw richting Allah en gaat vervolgens slapen. Hij neemt hierbij het voornemen om na het wakker worden niet in dezelfde zonde te vervallen.

Dit (ritueel) herhaalt hij elke nacht. Als hij dan komt te sterven (in zijn slaap), sterft hij berouwvol. Wordt hij wakker, dan gaat hij op zoek naar de goede daden en is hij blij met het uitstel van zijn dood. Hij krijgt hierdoor (opnieuw) de kans zich tot zijn Heer te wenden en dat wat hem voorbij is gegaan (aan daden) alsnog in te halen.

Voor de dienaar bestaat er geen betere slaap dan deze. Vooral als het gepaard gaat met het gedenken van Allah en het verrichten van de aanbevolen zaken voor het slapen gaan die door de Profeet (vrede zij met hem) zijn overgeleverd. De dienaar gaat dan door met het gedenken van Allah, totdat de slaap hem overmant.

En met wie Allah het goede voor heeft, schenkt Hij succes daartoe.”

(ar-Roeh, blz. 99)