De dag van cAashoeraa’

6800

Beste moslims, zondag 27 december 2009 is het de dag van cAashoeraa’, de dag waarover onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voor het vasten van de dag van cArafah hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het jaar daarvoor en het jaar daarna. Voor het vasten van de dag van cAashoeraa’ hoop ik dat Allah de zonden van het jaar ervoor vergeeft.”
(Moeslim)
Hij (vrede zij met hem) plachte op de dag van cAashoeraa’ te vasten, dit vanwege de grote status die deze dag geniet. Er is overgeleverd dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) nooit zo naarstig zien wachten op een vastendag die hij boven de rest van de dagen verkoos, dan de dag van cAashoeraa’en deze maand (de Ramadan).”
(al-Boekhaari)
De Profeet (vrede zij met hem) vastte de dag van cAashoeraa’ en spoorde de mensen aan om naar zijn voorbeeld te handelen. Zo is ons verteld dat Ibn cAbbaas heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) kwam naar Medina en zag de joden vasten op de dag van cAashoeraa’. Hij vroeg: “Wat is dit voor een dag?” Zij antwoordden: ,,Dit is een heilige dag. Dit is de dag waarop Allah de Kinderen van Israël van hun vijand heeft gered en Moesa plachte deze dag te vasten.” Hierop zei hij: “Wij hebben meer recht op Moesa dan jullie.” Sindsdien plachte de Profeet (vrede zij met hem) deze dag te vasten en moedigde de mensen ook aan om deze te vasten.”
(al-Boekhaari)
De Profeet (vrede zij met hem) zegt betreffende het vasten op de dag van cAashoeraa’: Onderscheid jullie van de joden en vast de dag ervoor of erna.”
(Ahmad)
Het is dus raadzaam om de tiende dag van Moeharram niet afzonderlijk te vasten maar deze te combineren met de negende of elfde dag. Dit ook gebaseerd op de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Indien ik blijf (leven) tot volgend jaar, dan zal ik geheid de negende dag ook vasten.”
(Moeslim)

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Team al-Yaqeen