De etiquette na het eten

7820

Het behoort tot de Soennah om lofprijzingen aan Allah te uiten en Doecaa’ (smeekbede) te verrichten, nadat men klaar is met eten. Als de Profeet (vrede zij met hem) klaar was met eten, was hij gewoon te zeggen: “Al-Hamdoelillaahi Hamdan kathieran ayyiban moebaarakan fīehi, ghayra makfīyyin, wa laa moewaddacin wa laa moestaghnan canhoe Rabbanaa.” (Alle lof komt toe aan Allah, met veelvoudige, goede en gezegende lof. (U bent) niet behoeftig aan iemand en (wij kunnen) niet zonder Uw Gunst en (ons) er niet mee verrijken, o onze Heer).

(al-Boekhaarie)

Als hij iets nuttigde, anders dan melk, dan was de Profeet (vrede zij met hem) gewoon te zeggen: “Allahoemma baarik lanaa fiehi, wa atcimnaa khayran minhoe.” (O Allah, zegen het voor ons en voed ons met beters dan dit.) En als hij (vrede zij met hem) melk dronk, was hij gewoon te zeggen: “Allahoemma baarik lanaa fiehi wa zidnaa minhoe.” (O Allah, zegen het voor ons en schenk ons meer ervan.)

(at-Tirmdhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Ibn cAbbaas overleverde dat de Boodschapper van Allah zei: “Laat degene die gevoed wordt door Allah, zeggen: “Allahoemma baarik lanaa fiehi, wa atcimna khayran minhoe.” (O Allah, zegen het voor ons en voed ons met het betere). En wie door Allah melk wordt gegeven om te drinken, laat hem zeggen: “Allahoemma baarik lanaa fiehi wa zidnaa minhoe.” (O Allah, zegen het voor ons en schenk ons meer).”

(at-Tirmdhie; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Islamqa.com

Wordt vervolgd…

Lees ook:

De etiquette vóór het eten

De etiquette tijdens het eten