De etiquette tijdens het eten

39294

1. Eten met de rechterhand. Het is voor een moslims verplicht met de rechterhand te eten. Hij dient dit niet met links te doen. Ibn cOmar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Niemand van jullie dient met zijn linkerhand te eten of te drinken. De Shaytaan eet en drinkt namelijk met zijn linkerhand.”

(Moeslim)

Dit geldt zolang er geen excuus is. Als iemand een reden heeft om niet met zijn rechterhand te eten en te drinken, zoals door ziekte, verwonding, etc., dan is er niets op tegen om met de linkerhand te eten.

Deze overlevering wijst erop dat een persoon moet vermijden daden te verrichten die gelijkenissen vertonen met de daden van de Shaytaan.

2. Het eten van datgene direct voor je. Het behoort tot de Soennah voor een persoon om het voedsel te eten dat direct voor hem ligt. En niet te reiken naar voedsel dat direct voor anderen ligt, of van het midden van het bord. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk in de eerdere overlevering tegen cOmar ibnoe abie Salamah gezegd: “O jongen, zeg ‘Bismillaah’, eet met jouw rechterhand en eet van datgene direct voor je.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dat een persoon eet van de plaats van zijn gezelschap behoort tot het slechte gedrag en is onbeleefd. Zijn gezelschap kan dit afstotelijk vinden. Vooral als het voedsel soep, etc. betreft. Ibn cAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De zegeningen dalen neer in het midden van het voedsel. Eet dus van de zijkanten en niet van het midden.”

(at-Tirmidhie, Ibn Maadjah; authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Echter als het voedsel dadels betreft of iets soortgelijks, dan geven de geleerden aan dat het toegestaan is van alle kanten van het bord te eten.

3. Het wassen van de handen na het eten. De Soennah kan verricht worden door slechts met water te wassen. Ibn Raslaan zegt: “Maar het is beter de handen met al-Oeshnaan (Hyssopus plant), zeep of iets soortgelijks te wassen.”

(Toehfat ul-Ahwadhie; boekdeel 5, blz. 485)

Het wassen van de handen is dus zowel vóór als na het eten aanbevolen. Ook al bevindt iemand zich in staat van Woedoe’.

4. Het spoelen van de mond na het eten. Het is aanbevolen de mond na het eten te spoelen. Bashier ibn Yasaar overleverde dat Soewayd ibn un-Noecmaan hem vertelde dat zij met de Profeet waren in asSahbaa’ (op enige afstand van Khaybar) toen de tijd voor het gebed aanbrak. Hij vroeg om voedsel maar kon niets anders vinden dan wat Sawieq (gerst). Hij at er wat van en we aten met hem mee. Daarna vroeg hij om water en spoelde zijn mond. Hierna verrichtte hij het gebed en wij verrichtten het gebed. En hij verrichtte geen Woedoe’.”

(al-Boekhaarie)

5. Doecaa’ (smeekbede) voor de gastheer. Anas overleverde dat de Profeet (vrede zij met hem) bij Sacd ibn cOebaadah kwam die hem wat brood en olie bracht, wat hij vervolgens opat. Daarna zei de Profeet (vrede zij met hem): “Moge de vastenden hun vasten bij jou verbreken. Moge de deugdzamen jouw voedsel eten. En moge de Engelen zegeningen voor jou sturen.”

(Aboe Daawoed; authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

6. Het eten met drie vingers. Het behoort tot de Soennah om met drie vingers te eten. Het eten met meer dan drie vingers is een teken van hebzucht en behoort tot slecht gedrag. Dit omdat er geen noodzaak is meer dan drie vingers te gebruiken om een hap te verzamelen. Als het noodzakelijk is meer dan drie vingers te gebruiken omdat het voedsel licht is en niet met drie vingers verzameld kan worden, dan kan een vierde of een vijfde worden gebruikt.

(Zie Fath ul-Baarie; boekdeel 9, blz. 578)

Dit is van toepassing als iemand met de hand eet. Er is niets tegen het gebruik van bestek, zoals we later zullen zien.

7. Het eten van een stuk voedsel dat op de grond is gevallen. Als een stuk voedsel op de vloer valt, dan dient een persoon de vuil erop te verwijderen en het te eten. Hij dient het niet te laten voor de Shaytaan. Men weet namelijk niet waar in het voedsel de zegening zich bevindt. Het kan zich bevinden in het gedeelte dat op de grond is gevallen en ervoor zorgen dat een persoon de zegening van het voedsel misloopt.

Anas ibn Maalik vertelde dat als de Boodschapper van Allah at, dat hij zijn drie vingers zou likken. Anas vertelde: “En hij zei: “Als één van jullie een stuk voedsel laat vallen, laat hem dan het vuil verwijderen en het opeten. En het niet laten voor Shaytaan.” En hij (vrede zij met hem) droeg ons op ons bord schoon te maken en zei: “Want jullie weten niet waar in het voedsel de zegeningen zich bevinden.”

(Moeslim)

8. Niet liggend eten. De Profeet heeft namelijk gezegd: “Ik eet niet terwijl ik lig.”

(al-Boekhaarie)

De geleerden verschillen van mening over wat ‘liggen’ inhoudt. Ibn Hadjar zei: “De geleerden verschillen van mening over wat ‘liggen’ inhoudt. Er is gezegd dat het betekent dat men te comfortabel zit bij het eten ongeacht de manier. Ook is gezegd dat het leunend op één zijde betekent. Of dat het betekent dat men rust met de linkerarm op de grond. Ibn cAdiyy heeft met een zwakke keten van overleveraars gezegd dat de Profeet een man terechtwees voor het leunen op zijn linkerarm tijdens het eten. Maalik zei dat dit een vorm van liggen is. Ik zeg dat dit erop wijst dat Maalik alle soorten liggen tijdens het eten als afgeraden beschouwde. Hij vermeldde geen enkele specifieke manier ervan.”

(Fath ul-Baarie; boekdeel 9, blz. 541)

9. Niet spugen of het snuiten tijdens het eten, behalve als het noodzakelijk is.

10. Tot de etiquette van het eten behoort ook: het eten in een groep; tijdens het eten niet spreken over verboden zaken; samen eten met vrouw en kinderen; specifiek voedsel niet apart houden voor jezelf, behalve als hier (medische) redenen voor zijn. Daarentegen dient men het beste voedsel eerst aan de ander aan te bieden. Zoals stukjes vlees en zacht of goed brood. Als een gast voldoende heeft gegeten en stopt, dan dient de gastheer te zeggen: “Eet”, zolang hij denkt dat de gast nog niet voldoende heeft gehad. Maar hij dient dit niet meer dan drie keer te herhalen.

Hij dient verder (tussen) zijn tanden te reinigen en voedsel dat tussen zijn tanden vandaan komt niet door te slikken.

Islamqa.com

Wordt vervolgd…

Lees ook:

De etiquette vóór het eten