De scheiding als vogelverschrikker

6270

Het is niet meer dan logisch en menselijk dat er zich geschillen voordoen binnen een huwelijk. Deze zaak doet zich voor bij elk echtpaar, en hier komt geen stel onder uit. Echter is het zaak dat deze geschillen in toom gehouden worden door de gedragscodes die beide partijen in acht dienen te nemen, en waarmee dit geloof is gekomen. Helaas zien we vandaag de dag dat deze geschillen vaak uitmonden in een echtscheiding. Ondanks dat een echtscheiding binnen het geloof toegestaan is, moet dit te allen tijde het allerlaatste middel zijn waar het echtpaar naar grijpt. Er is ook overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het meest afkerige onder de toegestane zaken bij Allah, is het scheiden.”

(Aboe Daawoed)

Sheikh Ibn cOethaymien zegt hierover: “De overlevering is weliswaar zwak, maar de betekenis ervan is wel degelijk correct. Namelijk dat Allah een afkeer heeft van echtscheidingen. Hij heeft daarentegen Zijn dienaren dit niet verboden, om hen hierin ruimte te bieden.”

(Fataawaa Kibaar cOelamaa al-Oemmah)

In het kader hiervan bemerken we vandaag de dag een hype onder sommige mannen die de Wetgeving van Allah gebruiken als vogelverschrikker. Zo wordt er bij elk geschil dat zich voordoet onmiddellijk gegrepen naar scheiden, en gebruikt men dit om de vrouw angst in te boezemen. Maar het erge van alles is dat velen onder hen ook nog eens overgaan op het uitspreken van deze woorden, niet wetende dat deze woorden hen daadwerkelijk van hun vrouw scheidt! En vandaar dat toen cAbdoellaah ibn cOmar eens werd gevraagd door een persoon die honderd keer de scheiding had uitgesproken over zijn vrouw, hij zei: “Bij de derde keer was je vrouw officieel van je gescheiden en voor de overige 97 keren zal Allah jou berechten op de Dag des Oordeels.”

(Moesannaf van Ibnoe abie Shaybah)

Men dient goed te beseffen dat het uitspreken van de scheiding ook geteld wordt als een scheiding, zelfs als men hiermee niet werkelijk een scheiding beoogt. Dus spreekt men de scheiding willens en wetens uit, zonder dat hij echt van zijn vrouw wenst te scheiden, dan wordt dit alsnog gerekend als een scheiding. Dit is de meest correcte mening, zoals Ibn ul-Qayyim in zijn werk “Zaad ul-Macaad” uiteen heeft gezet. En wat dit ondersteunt, is een overlevering van de Profeet (vrede zij met hem), welke door sommige geleerden Hasan is bevonden, zoals Sheikh al-Albaanie. In deze overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): Er zijn drie zaken die menens zijn, of je ze nou serieus bedoelt of voor de grap zegt; ze zijn serieus: het huwelijk, de echtscheiding en het (na scheiding) terugnemen van je vrouw.

(at-Tirmidhie)

Laat dit dus een strenge waarschuwing zijn aan het adres van de moslimman om op te passen met het uitspreken van de scheiding. Deze woorden die in jouw ogen misschien slechts een dreigement of grap zijn, kunnen jou en je gezin namelijk fataal worden.

Team al-Yaqeen