De verdiensten van goed gedrag

2456

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ik ben slechts gestuurd om de goede gedragingen compleet te maken.”

(Ahmad)

1. Aanleiding voor het binnentreden van het Paradijs

De Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd naar wat de meeste mensen het Paradijs doet binnentreden. Hierop antwoordde hij (vrede zij met hem): “Het vrezen van Allah en goed gedrag.

(at-Tirmidhi)

2. Aanleiding voor de liefde van Allah voor Zijn dienaar

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde dienaren bij Allah zijn degenen met het beste gedrag.

(al-Haakim)

3. Aanleiding voor de liefde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde van jullie bij mij en de meest dichtbije bij mij op de Dag der Opstanding is degene met het beste gedrag.

(at-Tirmidhi)

4. Het zwaarste op de weegschaal (van de goede daden)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is niets te vinden dat zwaarder weegt op de weegschaal dan goed gedrag.

(at-Tirmidhi)

5. Vermenigvuldiging van de beloning

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, een man kan met zijn goede gedrag rangen bereiken die iemand bereikt met het bidden in de nacht en vasten overdag.

(Aboe Dawoed)

6. Teken van een compleet geloof

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De meest complete gelovige in het geloof is degene met het beste gedrag.

(at-Tirmidhi)

7. Eén van de beste daden

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Aboe Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn): “Ik adviseer je om goed gedrag te hebben en langdurig te zwijgen. Want Bij Degene in wiens Handen de ziel van Mohammed ligt, de schepselen hebben naar geen zaak gehandeld die beter is dan deze twee.”

(al-Bazzaar)

8. Het verlengt de levensduur en vult de huizen met zegeningen

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Goed gedrag en goede band met de buren vullen de huizen (met zegeningen) en verlengen de levensduur.”

(Aboe Dawoed)

www.dorar.net