De vrome vrouw

14183
De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Een imam die lesgeeft in een moskee vertelt dat hij op een dag benaderd werd door een kleine jongen die zich wilde inschrijven voor de lessen van de Koran. Hij vroeg het kind of hij iets van de Koran van buiten kende. Het kind antwoordde bevestigend. De imam vroeg hem eerst iets voor te dragen uit Djoez’ cAmma, waarna het kind begon te reciteren.
Daarna vroeg hij hem om Soerat Tabaaraka voor te dragen en ook dat deed de jongen. De imam verbaasde zich over zijn Hifdh (memorisatie). Hij vroeg hem daarna om Soerat an-Nahl voor te dragen en ook dat deed hij. Toen hij het kind vroeg of hij de hele Koran uit zijn hoofd kende, antwoordde het kind bevestigend. Hij vroeg hem om de volgende dag zijn vader mee te nemen. De imam wilde heel graag de man ontmoeten die hier verantwoordelijk voor was.
Maar tot zijn grote verbazing, zag hij de volgende dag een man binnenkomen van wie niet te zien was dat hij zich aan de Soennah hield. De vader merkte de verbazing van de imam op en besloot deze weg te nemen. Hij zei tegen hem: “Degene die hiervoor verantwoordelijk is, is zijn moeder. Een vrouw gelijke aan duizend mannen! Ik heb vier zonen thuis en ze kennen allemaal de Koran uit hun hoofd. En mijn dochter van vier kent Djoez’ cAmma uit haar hoofd.”
De imam vroeg vervolgens hoe dit mogelijk was. De vader antwoordde: “Op het moment dat het kind begint te praten, begint zijn moeder hem te onderwijzen en hem aan te moedigen. Degene die als eerste klaar is met leren, mag bepalen wat wij die avond eten. Degene die als eerste de geleerde teksten herhaalt, mag bepalen waar wij het weekend doorbrengen. En degene die als eerste de hele Koran leert, mag bepalen waar wij dit jaar op vakantie gaan. Op deze wijze creëert zij tussen de kinderen een gezonde sfeer van wedijver en competitie.”
Dit is een voorbeeld van een rechtschapen vrouw. Wanneer zij goed is, zal ook haar gezin goed zijn. Dit is de vrouw die de Profeet ons heeft geadviseerd te huwen. Dit is de vrouw die de toekomst van kinderen veilig stelt. Zij zorgt ervoor dat zij verbonden raken met de Koran, zodat de Koran op de Dag des Oordeels voor hen zal bemiddelen.
Probeer je deze vrouw in te beelden op de Dag des Oordeels, terwijl zij kijkt naar haar kinderen die steeds hogerop klimmen in de rangen van het Paradijs vanwege de Koran die zij hun heeft onderwezen. Alle verdiensten zullen ook in haar weegschaal terechtkomen. Daarom willen wij iedere moeder aanmoedigen om in de voetsporen te treden van deze vrouw. Zet een schema op en begin je kinderen de Koran te leren, zodat ook jouw weegschaal gevuld wordt met verdiensten.
Team al-Yaqeen