De zondaar en Ibrahiem Ibn Adham

7597

Een man kwam eens bij Ibrahiem bin Adham en zei: “O, Aboe Ishaaq! Ik doe mijzelf onrecht aan door het plegen van grote en kleine zonden. Vertel mij hoe ik mijn hart rust kan geven.” Ibrahiem zei: “Als jij de volgende zaken accepteert en hieraan vast blijft houden, dan zal jou niets overkomen en zal jouw zondig gedrag niet tot je vernietiging leiden.

· Als je Allah ongehoorzaam wil zijn, eet dan niet van zijn Rizq (proviand).

· Als je Allah ongehoorzaam wil zijn, woon dan niet op een plek dat van Hem is.

· En als je dan nog steeds door wil gaan met het plegen van zonden en Hem ongehoorzaam wil zijn, doe dit dan op een plaats waar Hij jou niet ziet.

· Als de Engel des Doods jouw ziel komt halen, vraag hem dan om uitstel zodat je oprecht berouw kunt tonen voor jouw zonden en goede daden kunt verrichten om Allah’s gunst te behalen.

  • Wanneer de Engelen van de Hel jou komen meesleuren naar de Hel, ga dan niet mee en probeer ze tegen te houden.”

De man zei: “Genoeg, genoeg Ibrahiem! Ik zal direct berouw tonen.” De man deed dit inderdaad en bleef bij Ibrahiem totdat zijn ziel werd gehaald door de Engel des Doods. Moge Allah genade met hem hebben.