Denk niet slecht, ook al zou het waar kunnen zijn

6793

Bakr ibnoe ʿAbdillaah al-Moezanie heeft gezegd: “Wees gewaarschuwd voor het uiten van woorden waar jij niet voor beloond wordt. Ook wanneer je gelijk hebt of zondig bent wanneer je niet gelijk hebt. En dit is het slecht denken over je broeder.”

(Tahdhieb at-Tahdhieb, boekdeel 1, blz. 425)

Mijn vader ʿAbdoel-Moehsin al-Badr zegt in zijn uitleg op Soenan Abie Daawoed het volgende hierover: “Wanneer jij het bij het juiste eind hebt, zal je hier niet voor beloond worden aangezien jij slecht hebt gedacht over je broeder. Had jij het dus bij het juiste eind en blijkt jouw gevoel te kloppen, dan zal jij hier geen beloning voor ontvangen. Had jij het daarentegen verkeerd, dan ben je zondig. Kortom, er is altijd sprake van een zonde en er schuilt geen enkel voordeel achter (het slecht denken over je broeder).”

Sheikh ʿAbdoer-Razzaaq ibn ʿAbdil-Moehsin al-Badr

www.al-badr.net