Doorlopende liefdadigheid

8668
Hoe kom ik in aanmerking voor een doorlopende liefdadigheid?

  1. Als jij erachter komt dat een moskee in aanbouw is, dan dien jij je te haasten om iets daarin te betekenen door bijvoorbeeld een deel van de bouwkosten voor jouw rekening te nemen of, als je zelf ervaring hebt met bouwen, je diensten beschikbaar te stellen aan deze moskee. Iedere keer als iemand daarin het gebed verricht, ontvang jij ook de beloning ervan.
  2. Het kopen van Korans en deze in de moskee plaatsen. Iedere keer als iemand daaruit leest, ontvang jij ook de beloning ervan.
  3. Het doneren van een rolstoel aan een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Iedere keer als iemand daar gebruik van maakt, ontvang jij ook de beloning ervan.
  4. De studiekosten van arme kinderen voor jouw rekening nemen. Iedere keer als zij gebruik maken van de kennis die zij tijdens hun studie hebben opgedaan, ontvang jij ook de beloning ervan.
  5. Het per e-mail of post verzenden van Dacwah materiaal naar andere mensen. Iedere keer dat zij dit lezen, ontvang jij ook de beloning ervan.
  6. Het uitdelen van cd’s met lessen of lezingen daarop. Iedere keer als iemand daarnaar luistert, ontvang jij ook de beloning ervan.
  7. Het planten van een boom. Iedere keer als een persoon of dier gebruik maakt van haar schaduw en eet van haar vruchten, ontvang jij ook de beloning ervan.
  8. Het opvoeden van je kinderen volgens de Islamitische Richtlijnen. Wanneer zij dit in hun dagelijkse leven uitdragen, ontvang jij ook de beloning ervan.
  9. Kennis opdoen en doorgeven aan anderen. Iedere keer als iemand op basis van deze kennis handelt, ontvang jij ook de beloning ervan.
  10. Iemand het gebed leren. Iedere keer dat hij bidt, ontvang jij ook de beloning ervan.

Er zijn nog duizenden zaken te bedenken waarmee een persoon in aanmerking kan komen voor de beloning van een doorlopende liefdadigheid. Het enige wat dit van ons vergt, is de wilskracht om op te staan en dit doel achterna te gaan. Dus zorg ervoor dat ook jij een doorlopende liefdadigheid op jouw conto hebt, zodat de beloningen zich blijven opstapelen. Zelfs na je dood…

Team al-Yaqeen

Doorlopende liefdadigheid

9714

Vraag:
Valt onder een doorlopende liefdadigheid (Sadaqat ul-Djaariyah) slechts datgene wat men eigenhandig heeft uitgegeven of valt hier tevens datgene onder wat de nabestaanden omwille van de gestorvene hebben uitgegeven?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Uit de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) “Als een mens sterft, houden zijn verrichtingen op, behalve drie; een doorlopende liefdadigheid…” valt op te maken dat de liefdadigheid door de persoon zelf uitgegeven dient te worden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft overigens aangegeven wat wel van het nageslacht wordt geaccepteerd, namelijk: “…Of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.”
Heeft een persoon vóór zijn dood een liefdadigheid opgenomen in zijn testament, dan geldt dit als een doorlopende liefdadigheid. Dit zal de dode dan ook baten in het Hiernamaals. Het achterlaten van baatvolle kennis en een oprecht kind dat een smeekbede voor je verricht vallen ook onder doorlopende liefdadigheden.
Indien ons gevraagd zou worden of het beter is om twee gebedseenheden ten bate van je ouders te verrichten of twee gebedseenheden voor jezelf waarin je smeekbeden verricht voor je ouders, dan was ons respons geweest dat het beter is om twee gebedseenheden te verrichten voor jezelf waarin je smeekbeden voor je ouders doet. Dit gebaseerd op de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “…Of een oprechte zoon (of dochter) die voor hem smeekbede verricht.” De Profeet (vrede zij met hem) somde in deze overlevering geen gebeden op of andere vormen van aanbiddingen.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, boekdeel 8, vrijwillige liefdadigheid