Een brief aan mijn zondigende broeder

7407

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Mijn zondigende broeder,

Je zit tot aan je oren in de zonden. Je bent de speelbal van de shaytaan geworden en je drijft de spot met jouw Schepper. Met jouw daden stel je alleen de shaytaan tevreden en verwijder je jezelf van de Barmhartige. Verward breng je de tijd door, terwijl je jezelf steeds afvraagt: “Wat is het ware Pad naar geluk?”

Bij Allah, mijn beste broeder, geluk is slechts te vinden in het navolgen van de voorschriften van Allah. En in het zich eigen maken van de profetische levenswijze. Weet dat het wereldse leven vergankelijk is en naarmate de tijd verstrijkt, nadert de dood en zullen wij allen ophouden te bestaan. Niets zal dan nog baten, behalve de goede daden.

Hoelang denk je nog te zullen leven? Hoeveel van je geliefden zijn reeds heengegaan? Hoeveel mensen liggen niet onder de groene zoden? Hoor je niet dagelijks dat die en die persoon het leven hebben gelaten? Dit in je achterhoofd hebbende, durf je nog steeds achteloos te zijn tegenover jouw Heer?

Keer terug naar Allah en toon berouw nu het nog kan. Tref voorbereidingen voor de dag van vertrek en weet, O broeder dat de dood in aantocht is en het graf je opwacht.

Bereid je hierop voor. Dit is mijn advies aan jou, mijn zondigende broeder.