Een gesprek met een roker

9713

Mijn broeder,

Vang je bij het opsteken van een sigaret aan met de naam van Allah?

Prijs je Allah wanneer je klaar bent met je sigaret?

Is er ander eten of drinken, behalve sigaretten, dat je met je schoeisel uitdooft?

Zou het je verblijden als jij je zoon of dochter ziet roken?

Is het aanbevolen om het vasten te verbreken met een sigaret?

Als er van jou wordt gevraagd om al het voedsel in de categorieën goedaardig en kwaadaardig onder te brengen, onder welke categorie zou je sigaretten dan onderbrengen?

Behoort roken tot de prijzenswaardige eigenschappen die jij graag wenst door te geven aan je kinderen?

Als een praktiserende moslim jou ziet eten of drinken met je linkerhand, dan zal hij jou adviseren over te gaan op je rechterhand, maar waarom doet hij dat niet als hij jou ziet roken met je linkerhand?

Valt het schenken van een sigaret aan je broeder onder de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Geeft elkaar geschenken, dan zullen jullie van elkaar houden”?

Bestaat er ander eten of drinken waarvan op de verpakking staat dat het dodelijk is?

Heb je wel eens de moeite genomen om de houdbaarheidsdatum van een pakje sigaretten te achterhalen? Weet je trouwens wat een sigaret betekent voor jouw persoonlijke houdbaarheidsdatum?

Jij beweert steeds dat roken slechts afkeurenswaardig is en niet verboden. Zelfs als dit waar zou zijn, heb je jezelf dan wel eens afgevraagd Wie Diegene is Die hierover Zijn afkeuren heeft uitgesproken; is dat niet Allah?

Jij beweert dat roken slechts een kleine zonde is. Dit terwijl je per dag meer dan twintig sigaretten er doorheen jaagt. Staat volgens jou het roken van deze twintig sigaretten dan niet gelijk aan één grote zonde?

Hoe kan je in alle tevredenheid al dit geld aan sigaretten uitgeven, terwijl je moeite ervaart in het onderhouden van je gezin?

Wie is het minst gestoord? Degene die geld uitgeeft om sigaretten te kopen om zichzelf daarmee schade te berokkenen, of degene die dit bedrag verbrand of in de prullenbak gooit?

Heb jij jouw antwoord gereed als de Heer van de dienaren op de Dag des Oordeels jou vraagt naar de reden waarom jij geen geld hebt uitgegeven aan de armen, wezen en buren die van de honger vergaan? Zal jouw antwoord dan zijn dat jij het extra geld hebt gebruikt om sigaretten te kopen?

Zijn de volgende woorden wel tot jou doorgedrongen? (interpretatie van de betekenis)

“En hij beveelt hen het goede en verbiedt hen het kwaadaardige.” (Soerat al-Acraaf: 157)

En de volgende woorden? (interpretatie van de betekenis)

“En stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang.” (Soerat al-Baqarah: 195)

Mijn broeder, hou jezelf niet voor de gek en stel jezelf niet hoogmoedig op als het gaat om het accepteren van de waarheid. Stel je vertrouwen in Allah en verlaat deze verdorvenheid voordat het jouw dood zal betekenen. Dan zal spijt jou namelijk niet meer baten. Mocht je erin slagen afstand te nemen van deze zonde, dan kun jij je beloning vergroten door ten minste één van je broeders hiervan af te helpen. Zie dit als een gelegenheid om een doorlopende beloning te verkrijgen. Moge Allah jou en ons rijkelijk belonen.