Een slecht einde

6194

Hoe vaak hebben wij niet gehoord over iemand die geloofde en vervolgens afvallig werd? En hoe vaak hebben wij een praktiserende persoon zien terugvallen?

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een dienaar verricht (bepaalde) daden die mensen beschouwen als de daden van de bewoners van het Paradijs, terwijl hij tot de bewoners van de Hel zal behoren. En hij verricht (bepaalde) daden die mensen beschouwen als de daden van de bewoners van de Hel, terwijl hij tot de bewoners van het Paradijs zal behoren. Voorwaar, het zijn de laatste daden die bepalend zijn voor iemands Eindbestemming.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Aboe cAbdoer-Rahmaan cAbdoellaah ibnoe Mascoed overlevert: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) – en hij is de waarheidsgetrouwe, de geloofswaardige – heeft ons verteld: “De schepping van eenieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder, dit gedurende veertig dagen. Vervolgens wordt het een bloedklonter en daarna wordt het een vleesklonter. Dan wordt er een Engel naar hem gestuurd die in hem de ziel blaast en die belast is met de volgende vier zaken; het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn sterfdag, zijn daden, en of hij een ellendeling of gelukzalige zal zijn (in het Hiernamaals).

Bij Allah, buiten Wie er geen god is, iemand van jullie zal werkelijk de daden verrichten die toebehoort aan de mensen van het Paradijs, totdat er tussen hem en dit (Paradijs) niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en zal hij het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de Hel, waarna hij deze (uiteindelijk) zal binnentreden.

En (zo ook) zal iemand van jullie de daden verrichten die toebehoren aan de mensen van de Hel, totdat er tussen hem en deze (Hel)niet meer dan een armslengte afstand is, dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is en hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het Paradijs, waarna hij dit (uiteindelijk) zal binnentreden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ibn Hadjar (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Deze overlevering leert dat wij onze toevlucht moeten zoeken bij Allah tegen een slecht einde. En waarom niet? De Profeet (vrede zei met hem) zei: “De dienaar wordt opgewekt op hetgeen hij is komen te overlijden.”

(Moeslim)

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Het einde van de leeftijd en de laatste daden zijn bepalend. Degene die voor de Tasliem zijn Woedoe' verbreekt (tijdens het gebed), zijn gebed zal ongeldig zijn. En degene die voor zonsondergang iets nuttigt (tijdens het vasten), zijn vasten zal ongeldig zijn. Wie ongehoorzaam is in zijn laatste jaren, zal zijn Heer zo tegemoetkomen.” Dit was dan ook de reden voor de Profeet om Allah te vragen onze harten standvastig te maken: “O Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart standvastig op uw geloof.”

De Profeet was gewoon om zijn toevlucht te zoeken tegen de beproeving van het wereldse leven en de dood: Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de beproeving van het wereldse leven en de dood.

Al-cAynie (moge Allah hem begenadigen) zegt: “De beproeving van het leven betekent dat men beproefd wordt met het wereldse leven door er veel mee bezig te zijn en hierdoor het Hiernamaals te verwaarlozen. De beproeving van de dood betekent dat men bang is voor een slecht einde op zijn sterfbed en dat men bang is voor de bestraffing van het graf.”

De Profeet was ook gewoon om zijn toevlucht te zoeken tegen zware ellende. As-Soeyoetie zei: “Met ellende wordt een slechte eindbestemming bedoeld.”Hoeveel gezichten zijn niet vernederd door hun daden (interpretatie van de betekenis):

Zwoegend, vermoeid. Zij zullen een gloeiend heet Vuur binnentreden.

(Soerat al-Ghaashiyah: 3-4)

De harten van de dienaren bevinden zich tussen de Vingers van de Barmhartige en Hij doet deze omkeren zoals Hij wil. Sommige geleerden zeiden: “Het is niet verbazend hoe sommigen aan hun slechte einde zijn gekomen. Verbazingwekkend is hoe sommigen zijn behoed van hun slechte einde.”

Bijvoorbeeld cAbdoellaah ibn Djahsh. Hij werd moslim, maar is als een christen komen te overlijden in Ethiopië. Hierna trouwde de Profeet met zijn vrouw Oemmoe Habiebah.

Waar zijn de vrezenden?! Waar zijn de weldenkenden?!

Tot slot sommen we een aantal oorzaken op van een slecht einde. Dit zijn onder meer:

  1. Innovaties en verdorven overtuigingen;
  2. Het plegen van zonden;
  3. Het zich inlaten met het wereldse leven en het verlaten van het Hiernamaals.

Samengevat artikel van Salafvoice.com