En Allah zal zeker degene helpen die Hem helpt…

9970

“En Allah zal zeker degene helpen die Hem helpt.”       

(Soerat al-Haddj: 40)

Allah verklaart in dit vers dat Hij het op zichzelf heeft genomen om degenen die Hem helpen te steunen en de overwinning te schenken. Het is bekend dat de hulp en overwinning van Allah komt als men leeft volgens Zijn voorschriften. Zijn geboden dienen gehoorzaamd te worden. De zaken die Hij heeft verboden dienen vermeden te worden en Zijn Boodschappers en hun volgelingen dienen geholpen te worden.

In het hierop volgende vers beschrijft Allah degenen die Hij Zijn hulp en de overwinning heeft beloofd, degenen die zich onderscheiden van de anderen vanwege deze belofte. Zij zijn (interpretatie van de betekenis):

‘”Degenen die, indien Wij hen op de aarde vestigen, het gebed onderhouden en de Zakaat afdragen en het goede bevelen en het slechte verbieden.” 

(Soerat al-Hadj: 41)

Deze verzen leren ons dat indien wij Allah helpen, Hij ook ons zal helpen. Dit komt ook naar voren in andere verzen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, als jullie Allah helpen, zal Hij jullie helpen en jullie voeten standvastig maken. Maar degenen die niet geloven, voor hen is er vernietiging. En Hij (Allah) doet hun daden verloren gaan.”

(Soerat Moehammad: 7-8)

“En voorzeker, Ons Woord is bepaald voor Onze gezonden dienaren. Waarlijk, zij zijn het die geholpen zullen worden. En voorwaar, onze leger zal winnen.” 

(Soerat as-Saaffaat: 171-173)

“Allah heeft bepaald: ,,Ik (Allah) en Mijn Boodschappers zullen zeker overwinnen.”

(Soerat al-Moedjaadilah: 21)

“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers aanstelt.”

(Soerat an-Noer: 55)

Deze verzen bewijzen dat de hulp van Allah uitblijft, behalve als het gebed wordt verricht, de zakaat wordt betaald, tot het goede wordt opgeroepen en het slechte wordt verboden. Degenen die deze zaken verrichten zullen door Allah op de aarde gevestigd worden en Hij zal Zijn Woord door hun versterken. Degenen die daarentegen het gebed niet verrichten, noch de zakaat betalen, noch tot het goede oproepen en het verwerpelijke verbieden, zij hebben geen belofte van Allah dat Hij hen zal helpen en de overwinning zal schenken. Zij behoren niet tot Zijn groep aan wie Hij deze gunsten heeft beloofd.

Als zij wachten op de hulp van Allah en de vervulling van Zijn belofte, dan is hun geval als dat van een contractarbeider die weigert te werken voor datgene waarvoor hij is ingehuurd, maar toch zijn salaris eist. Eenieder die zo denkt, heeft geen verstand.

Sheikh Mohamed al-Amien ash-Shanqietie