Enkele wijze uitspraken van al-Hassan al-Basriy

8091

Er is overgeleverd door Hafs ibn cOmar: "Op een dag huilde al-Hassan al-Basriy (moge Allah hem genadig zijn), waarop hem werd gevraagd: “Waarom huil jij?” Hierop antwoordde hij: “Ik vrees dat Allah mij morgen in de Hel werpt zonder dat Hij Zich er iets van aantrekt.”

Er is overgeleverd door Saalih bin Roestoem: “Ik hoorde al-Hassan al-Basriy zeggen: “Moge Allah Zijn Barmhartigheid doen neerdalen op een man die niet misleid wordt door de veelvoud van de mensen om zich heen. Zoon van Adam, eenzaam zult u sterven, eenzaam zult u het graf binnengaan, eenzaam zult u wederom opgewekt worden en eenzaam zult u verantwoordelijkheid afleggen. Zoon van Adam, u bent de aangewezene en de gevraagde.”

Er is overgeleverd door Ashcath: “Het was zo dat als we al-Hassan al-Basriy bezochten, wij hem vervolgens verlieten in een toestand waarin wij het wereldse leven als niets beschouwden.”