Geduld is een schone zaak

7862

Alles wat een moslim overkomt, kan als een gunst worden beschouwd. Als hem iets goeds overkomt waarvoor hij dankbaar is, dan is dat goed voor hem. Maar ook als hem iets slechts overkomt waarmee hij geduldig is, is dat goed voor hem. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

(En) slechts de geduldigen zullen volledig worden beloond zonder enige beperking.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

Deze wereld waarin wij leven wordt gekenmerkt door tegenslagen en pijnlijke gebeurtenissen. Iedereen moet zo nu en dan lijdzaam toezien hoe een geliefde lijdt, een vermogen slinkt of een droom in duigen valt. Wie denkt dit wereldse leven zonder slag of stoot te doorkomen, is kennelijk niet goed op de hoogte van wat dit leven precies betekent. Het leven is een aaneenschakeling van beproevingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten. En verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen.”

(Soerat al-Baqarah: 155)

In deze wereld zijn beproevingen meer regel dan uitzondering. Dus je kan je maar beter daarop voorbereiden door jezelf met een flinke dosis geduld te pantseren. Want geduld is het wapen bij uitstek om standvastig te blijven op de Weg van Allah en de levensbeproevingen te doorstaan.

Imam Aboe Ismail